Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας » Δεμέτζος Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος Δεμέτζος

Καθηγητής Φαρμακευτικής Νανο-Τεχνολογίας

Διευθυντής του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Τμήμα Φαρμακευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε)

Μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιστημών (EUFEPS)

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2018

 

Πλήρες βιογραφικό

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου

 

 

 

Σπουδές

1.Πτυχίο Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1983

2.Διδακτορικό δίπλωμα στις Φαρμακευτικές Επιστήμες (Πανεπιστήμιο Αθηνών), 1990

Μετεκπαιδεύσεις

1.ΓΑΛΛΙΑ : Πανεπιστήμιο Rene Descartes

2.ΗΠΑ : α. Stanford University β.Cancer Research Institute, University of California at San Francisco

3. ΕΛΒΕΤΙΑ : Εκπαίδευση σε Βιομηχανία Mettler – Toledo σε θέματα Θερμικής Ανάλυσης

4. ΙΤΑΛΙΑ : Πανεπιστήμιο DiSTAM Μιλάνο. Εκπαιδευτική ενημέρωση σε θέματα προχωρημένης Θερμικής Ανάλυσης σχετικά με την αλληλεπίδραση φαρμακομορίων με νανο-υλικα για τον σχεδιασμό προχωρημένων νανοσυστημάτων μεταφοράς φαρμακομορίων.

Επιστημονική Δραστηριότητα - Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Φαρμακευτική Τεχνολογία με έμφαση στην Νανοτεχνολογία. Έρευνα και ανάπτυξη νέων νανο-συστημάτων μεταφοράς φαρμακομορίων και φαρμακολογική αξιολόγηση. Μελέτες κυρίως σε αντικαρκινικά φαρμακομόρια. Φυσική Φαρμακευτική, Βιοφυσική και Θερμοδυναμική – Φυσικές μέθοδοι ανάλυσης και Μορφοκλασματική ανάλυση (fractal analysis) νανοφορέων και της κινητικής της συσσωμάτωσης.

Επιστημονικός υπεύθυνος πολλών ερευνητικών προγραμμάτων (περισσότερα από 30) με Εθνική, και Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πρόεδρος, ή και μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Εθνικών και Διεθνών Συνεδρίων. Πρόεδρος ή και μέλος Δ.Σ Επιστημονικών Εταιρειών και μέλος Δ.Σ, ή και Επιτροπών Εθνικών Κρατικών φορέων.

Κριτής επιστημονικών εργασιών σε δεκάδες Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά

Εθνικός εκπρόσωπος στην διαχειριστική επιτροπή στην Ευρωπαική δράση COST (COST TD0802) με σκοπό την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και την παραγωγή νέας γνώσης με βάση την επιστήμη της Νανοτεχνολογίας. Ο τίτλος της δράσης ‘ Dendrimers in Biomedical Applications’, 2008-2012. Συμμετοχή > απο 25 χώρες.

Πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε) από το 2008 και εκπρόσωπος στην Ευρωπαική Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιστημών (EUFEPS).

Εκλεγμένος μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιστημών (EUFEPS) 2014-σήμερα

Δημοσιευμένο Επιστημονικό έργο

1. Περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά και σειρές βιβλίων.

2. Περισσότερες από 250 ανακοινώσεις σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια.

3. Προσκεκλημένος ομιλητής σε περισσότερα από 100, Εθνικά, Διεθνή Συνέδρια και Επιστημονικές εκδηλώσεις

4. Συμμετοχή σε 9 Εθνικά και Διεθνή (ΗΠΑ, Ευρώπη, Αυστραλία ) διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

5. Το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο έχει περισσότερες από 3000 διεθνής αναφορές (h index 28).

Βιβλία

G.Papaioanou, Costas Demetzos, M. Vlachou, Pharmaceutical Technology I. Principles in Physical Pharmacy and Nanotechnology. 400 pages, Ed. Parisianos, 2007, Athens

Costas Demetzos, H. Skaltsa, A. Tsantili, Pharmaceutical Law, University of Athens, University notes, Athens, 125 pages, 2008

Costas Demetzos, Scientific Custody of the Greek edition of the handbook”Physical Pharmacy” A.T.Floerence and D. Attwood, Ed. Parisianos, 2014, Athens

Costas Demetzos, Scientific Custody of the Greek editionof the handbook “Chemical Thermodynamics. At a Glance”, H.D.B. Jenkins. Ed. Parisianos, 2015, Athens

Costas Demetzos, Scientific Custody of the Greek edition of the handbook”Pharmeceutics. Drug Delivery and Targeting.” Y. Periee and T. Rades, Ed. Parisianos, 2015, Athens

Μονογραφίες

Costas Demetzos : Doctorate Monograph: ‘Chemical Constituents of Cistus incanus subsp. Creticus (L.) Heywood. Isolation structure identification and Synthesis of a new Flavonoid of Kalanchoe proliferate , R. Hamet’, Athens, 1990.

Costas Demetzos: Postdoctoral Monograph: Stealth liposomal Vinca alkaloids (vinorelbine and vinblastine) and in vitro released studies by buffer and rat plasma. Cancer Research Institute, Dept. of Cellular and Molecular Pharmacology University of California, San Francisco (UCSF),California U.S.A 1995

Costas Demetzos; Physical, Chromatographic and Spectroscopic methods of Analysis of Natural Products. University of Athens, Athens, 105 pages, 2001.

Costas Demetzos Pharmaceutical Technology (Physical Pharmacy), Univeristy notes, Athens, 130 pages, 2003

Costas Demetzos, Monograph on ‘Pharmaceutical Nanotechnology: Basic principles and Practical Applications’, 400 pages, Ed. Parisianou 2015, Athens, Textbook in National Universities

Διεθνή Βιβλία – Μονογραφίες

Costas Demetzos Monograph on ‘Pharmaceutical Nanotechnology: Fundamental and Practical Applications’, Springer 2016.

Διδακτικό έργο

Προπτυχιακό επίπεδο

1. Υπεύθυνος της διδασκαλίας των εργαστηρίων του Ε’ εξαμήνου των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής (Δρογοφυσική), 1992-2003.

2. Διδασκαλία του μαθήματος ‘Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι’, 2003-σήμερα

3. Διδασκαλία του μαθήματος ‘ Φαρμακευτική Νομοθεσία – Δεοντολογία’, 2003-σήμερα

4. Διδασκαλία μαθήματος επιλογής ‘Νεώτερα φαρμακευτικά σκευάσματα’, 2015 - σήμερα

Μεταπτυχιακό επίπεδο

1. ‘Φασματοσκοπία, καθορισμός δομής και σύνθεση φυσικών προϊόντων’ . Κατεύθυνση ‘Χημεία Βιοδραστικών Προϊόντων’

2. ‘Έλεχγος ποιότητας φυσικών προϊόντων’. Κατεύθυνση ‘ Εφαρμογές και Χρήσεις των Φυσικών Προϊόντων’

3. ‘Φυσική Φαρμακευτική’. Κατεύθυνση ‘Βιομηχανική Φαρμακευτική’

4. ‘ Νέες Τεχνολογίες σε Καλλυντικά Προϊόντα’ Κατεύθυνση ‘ Δερμοκαλλυντικά’

Ευρωπαϊκά Σχολεία

1. Διδασκαλία σε φοιτητές του προγράμματος ‘ERASMUS’, απο Ευρωπαικές χώρες στο μάθημα της ‘Φυσικής Φαρμακευτικής ‘ και της ‘Φαρμακευτικής Νανοτεχνολογίας’

2. Διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε Θερινό ΕυρωπαΪκό σχολείο για 2 εβδομάδες σε θέματα Εφαρμογών της Θερμικής Ανάλυσης στην μελέτη φαρμακευτικών προιόντων και βιοδραστικών μορίων.(Θεσσαλονίκη 7-22 Ιουλίου 2014).

Συμμετοχή σε Επιτροπές και Συμβούλια

1. Διευθυντής του Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (2012-σήμερα)

2. Μέλος του Δ.Σ του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) (2010-2013)

3. Μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας

4. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε) του ΕΟΦ (2003-2010).

5. Μέλος σε Δ.Σ Επιστημονικών Εταιρειών

6. Πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε) η οποία είναι η Επιστημονική Εταιρεία των Ελλήνων Φαρμακοποιών (2008-σήμερα).

7. Μέλος επιτροπών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

8. Μέλος επιστημονικών επιτροπών Εθνικών και Διεθνών Συνεδρίων

9. Πρόεδρος Επιστημονικών Συνεδρίων

10. Κριτής επιστημονικών εργασιών σε περισσότερα απο 40 Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά

11. Κριτής υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

12. Μέλος της εξεταστικής επιτροπής του Υπουργείου υγείας για την Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιών. Υπεύθυνος Καθηγητής για την εξέταση των μαθημάτων ‘Πρακτικές ασκήσεις’ και ‘Φαρμακοτεχνία – Φαρμακοποιϊα’

13. Μέλος της Επιτοπής Αναγώρισης Πανεπιστημιακών Τίτλων Αλλοδαπής της Κύπρου (ΚΥ.Σ.Α.ΤΣ)

Κριτής επιστημονικών εργασιών σε περισσότερα από 40 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Μέλος Οργανωτικών και Επιστημονικών Επιτροπών σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και ημερίδες. Επιστημονικός υπεύθυνος σε >7 Διδακτορικές διατριβές, >30 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (M.Sc) και >20 Πτυχιακές εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί.

Διακρίσεις – Βραβεία

Honorary award for the contribution to the science of biomaterials' nanotechnology and for the exquisite book ''Pharmaceutical nanotechnology. Basic principles and practical applications'', Ed.Parisianou S.A, 2014, from the Hellenic Society of Biomaterials (HSB) during the 10th Biomaterial Congress in Athens , 2015.

Honorary distinction for the contribution as a whole to the pharmaceutical science and to education as a Professor of Pharmaceutical Sciences. This distinction took place during the activities of the 11th PanCretan Pharmaceutical Congress, Chania,2013.

Best Poster Presentation: Design of multi-walled carbon nanotube –liposome drug delivery platforms: a thermodynamic approach, N. Pippa, D. D. Chronopoulos, C. Demetzos, N. Tagmatarchis, Therma 2016, ΘΕΡΜΑ 2016,7ο Παννελληνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και θερμιδομετρίας, 27-29 Μαϊου 2016, Ιωάννινα, Ελλάδα

Best Poster Presentation: Preparation, development and in vitro release evaluation of amphotericin B-loaded amphiphilic block copolymer vectors. N. Pippa, M. Mariaki, S. Pispas, C. Demetzos, Convention of the Hellenic Society of Biomaterials. 7th -8th November 2014, B.&M. Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music, Athens, Greece

Best Oral Presentation: The metastable phases as modulators of functionality in chimeric liposomes. C. Demetzos, N. Pippa, S. Pispas, Therma Congress, 2014, 26th -28th September 2014, Larisa, Greece

Best Poster Presentation: Physicochemical characterization of liposomal systems and fractal analysis of their morphology. N. Pippa, S. Pispas, C. Demetzos, 1st Congress of Pharmaceutical Sciences, 27th -30th April 2013. Athens, Greece

Best Poster Presentation: ‘Physicochemical characterization of advanced liposomal systems :The role of thermoresponsive polymers’M. Chountoulesi, A. Kirili, N. Pippa, A. Meristoudi, S. Pispas, C. Demetzos, 17st Congress of Pharmaceutical Sciences, (PanHellenic Pharmaceutical Society, PEF) October, 2015, Athens, Greece

Member of the Excecutive Committee (ExCo) of National Medicines Agency (2010-2013)

Editor-in-chief of “Archeia Pharmakeftikis”, Official Journal of the Hellenic Pharmaceutical Society (HPS).

Member of the Editorial board of the Journal of ‘Pharmakeftiki’ . International edition of the Hellenic Pharmaceutical Journal

Guest Editor of Journal of Thermal Analysis and Calorimetry in the special issue of “The Application of Thermal Analysis in Pharmaceutical Sciences”

Special Reference of the scientific journal of “Who is publishing in my domain” journal (WiPiMD) for the publication of the review paper entitled: “Differential Scanning Calorimetry (DSC): a tool to study the thermal behavior of lipid bilayers and liposomal stability. C. Demetzos., J. Liposome Res.; 2008; 18(3):159-73.

Member of the Management Committee of COST Action “Dendrimers in biomedical applications”.

Editor of the Greek Edition of Journal of Medical Association (JAMA) (2004-2006)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

1. On the ubiquitous presence of fractals and fractal concept in Pharmaceutical Sciences : A Review N. Pippa, A. Docometzidis, C. Demetzos, P. Macheras , Int. Journal of Pharmaceutics 2013, 456, 340-352.

2. The physicochemical/thermodynamic balance of advanced drug liposomal delivery systems, N.Pippa, K. Gardikis, S. Pispas, C.Demetzos, 2014, 116(1): 99-105, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.

3. PEO-b-PCL grafted DPPC liposomes: physicochemical characterization and stability studies of novel bio-inspired advanced Drug Delivery nano Systems (aDDnSs), N. Pippa, E. Deli, E. Mentzali, S. Pispas, C. Demetzos 2014,14, 1-6, Journal of Nanoscience Nanotechnology.

4. The fractal analysis as a complementary approach to predict the stability of Drug Delivery nano Systems (DDnSs) in aqueous and biological media: a regulatory proposal or a dream? , C. Demetzos and N. Pippa, Int. Journal of Pharm., 2014, 473(1-2):213-218.

5. Advanced nanocarriers for an antitumor peptide., N. Pippa, S. Pispas, C. Demetzos, G. Sivolapenko, J. Nanoparticles Res. 2013, 15(11),2062.

6. The imaging and the fractal metrology of chimeric liposomal Drug Delivery nano Systems. The role of macromolecular architecture of polymeric guest. N. Pippa, S. Pispas, C. Demetzos, Journal of Liposome Res., 2014, 24(3):223-229.

7. The interplay between the rate of relerase from polymer grafted liposomes and their fractal morphology. N. Pippa, A. Dokoumedjidis, S. Pispas, C. Demetzos, Int. Journal of Pharmaceutics, 2014, 465, 63-69

8. The scientific excellence in Greece as the missing piece of the economical implementation puzzle, commentary rensponce, C. Demetzos, Science http.//comments science mag.org/content/10 1126/science 336.6084.978

9. Mixed biocompatible block copolymer/ lipid nanostructures as drug nanocarriers: advantages and pharmaceutical perspectives. N. Pippa, S. Pispas, C. Demetzos In: Handbook of Pharmaceutical Polymers: Biomedical/ Pharmaceutical Polymeric Materials: Science and Technology. Wiley-SCRIVENER. In press 2016.

10. Preparation, development and in vitro release evaluation of amphotericin B-loaded amphiphilic block copolymer vectors. N. Pippa, M. Mariaki, S.Pispas, C. Demetzos, Int. Journal of Pharmaceutics, 2014, 2014, 473, 80-86.

11. Liposomal forms of anticancer agents beyond anthracyclines: Present and Future perspectives. A. Papachristos, N. Pippa, K. Ioannidis, G. Sivolapenko, C. Demetzos, Journal of Liposome Research, 2015, 25(2):166-73

12. The metastable phases as modulators of biophysical behavior of liposomal membranes: The role of biomolecular sculpture of polymeric guest. N. Pippa, S. Pispas, C. Demetzos, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2015, 120:937-945.

13. Bioinspired chimeric drug delivery nanosystems (Chi-DDnSs): their fractal hologram and regulatory aspects. N. Pippa, S. Pispa, C. Demetzos, Advances in Experimental Medicine and Biology, Chapter 23, In: Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer International Publishing Switzerland 2015.

14. Temperature-dependent drug release from DPPC:C12H25-PNIPAM-COOH liposomes: control of the drug loading / release by modulation of the nanocarriers' components. N. Pippa, A. Meristoudi, S. Pispas, C. Demetzos, International Journal of Pharmaceutics, 2015, 485(1-2):374-382

15. Fractal geometry as a new approach for proving nanosimilarity: a reflection note. C. Demetzos, N. Pippa, International Journal of Pharmaceutics, 2015, 483(1-2):1-5.

16. Biophysics and thermodynamics: The scientific building blocks of bio-inspired Drug Delivery nano Systems. C. Demetzos, AAPSPharm. Science Techn., 2015, 16(3):491-5

17. Insulin/Poly(ethylene glycol)-block-poly(L-lysine) Complexes: Physicochemical Properties and Protein Encapsulation. N. Pippa, R. Kalinova, I. Dimitrov, S.Pispas, C.Demetzos, J. Phys. Chem. B., 119(22):6813-9, 2015

18. Complexation of cationic-neutral block polyelectrolyte with insulin and in vitro release studies. N. Pippa, M. Karayianni, S. Pispas, C. Demetzos, Int. Journal of Pharm. 2015, 491(1-2):136-43.

19. A dual stimuli-responsive polymer into phospholipid membranes: a thermotropic approach. I. Kolman, N. Pippa, A. Meristoudi, S. Pispas, C. Demetzos, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 123: 2257-2271, 2016

20. Cerasomes as innovative excipients in cosmetic product ‘ Pregnaderm extreme hydration body cream’, N. Pippa, G. Mountrichas, I. Tseti, C. Demetzos, Advanced Science, Engineering and Medicine, 2016, 8(1):26-30.

21. Efficacy of the new heparan sulfate mimetic dressing in the healing and foot and lower- extremity ulcerations in diabetes: A case series. N. Papanas, C. Demetzos, N. Pippa, E.Maltezos, N. Tentolouris, Int. J. Low Extrem. Wounds., 15 (1) 63-67, 2016.

 

Επικοινωνία

Κωνσταντίνος Δεμέτζος
Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15 771
Αθήνα
Τηλ: 210 727-4596 Fax: 210 727-4596
E-mail: demetzos[at]pharm.uoa[dot]gr