Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας » Δρακούλης Νικόλαος

Νίκος Δρακούλης

Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

 

 

Σπουδές

 • 1979 Βιοχημεία Πανεπιστήμιο του Τόbingen Γερμανίας
 • 1986 Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστήμιο του Δ. Βερολίνου, Freie Universirδt Berlin
 • 1986 Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 • 1989 Αναγόρευση σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Βερολίνου (magna cum laude)
 • 1991 Ειδικότητα Κλινικής και Μοριακής Γενετικής στο Ινστιτούτο Γενετικής του Ανθρώπου (Institut fόr Humangenetik)
 • 1992 Δίπλωμα υπευθύνου για θέματα ασφάλειας ιατρικών μηχανημάτων Laser, Πανεπιστήμιο Βερολίνου
 • 1993 Πτυχίο Ιατρικής Ειδικότητας Κλινικού Φαρμακολόγου, Βερολίνο
 • 1994 Πτυχίο Ιατρικής Ειδικότητας Κλινικού Χημικού, Αθήνα

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

 • Φαρμακογενετική, Φαρμακογενομική, (Proteomics, Metobonomics), Φαρμακοεπιδημιολογία και Μοριακή Μικροβιολογία.
 • Βιοχημικές μέθοδοι (GC, HPLC) και μέθοδοι μοριακής γενετικής (PCR, RFLP, DNA-arrays, κ.λπ.) για την εξακρίβωση του φαινοτύπου και του γονότυπου πολυμορφικών μεταβολικών ενζύμων και την έκφρασή τους σε διάφορους ιστούς του ανθρώπου με σκοπό την εξατομίκευση της φαρμακοθεραπείας και την πρόσληψη εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.
 • Φαρμακογενετικές προσεγγίσεις στον ανθρώπινο καρκίνο.
 • Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα Φαρμακολογία Ι και Φαρμακολογία ΙΙ (5ο και 6ο εξάμηνο) και στις μεταπτυχιακές σπουδές της «Κλινικής Φαρμακευτικής-Φαρμακολογίας» και της «Βιομηχανικής Φαρμακευτικής» Κλινική Φαρμακολογία, Φαρμακογενετική και Φαρμακογενομική.
 • Εποπτεύει διπλωματικές εργασίες της ειδίκευσης «Κλινικής Φαρμακευτικής-Φαρμακολογίας» και διδακτορικές διατριβές.

Διακρίσεις

 • Πανεπιστημιακός βοηθός του Ινστιτούτου Κλινικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Klinikum Steglitz, Βερολίνο (1986 - 1989)
 • Πανεπιστημιακός βοηθός του Ινστιτούτου Γενετικής του Ανθρώπου (Institut fόr Humangenetik) στην Παιδιατρική Κλινική (Kaiserin Augusta Victoria Kinderklinik) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Rudolf Virchow, Βερολίνο (1989 - 1991)
 • Λέκτωρ του Πανεπιστημίου του Βερολίνου Freie Universitδt Berlin στην έδρα της Κλινικής Φαρμακολογίας (1991 - 1993)
 • Επίκουρος καθηγητής στην έδρα της Κλινικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου του Βερολίνου Humboldt Universitδt zu Berlin (1993 - 1998)
 • Επισκέπτης καθηγητής στην έδρα της Κλινικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου του Βερολίνου Humboldt Universitδt zu Berlin (από 1998).
 • Επίκουρος καθηγητής Κλινικής Φαρμακευτικής στη Φαρμακευτική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (από 2001)
 • Ιατρικός υπεύθυνος του εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας, τομέας High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) και Gas Chromatography (GC) στο Ινστιτούτο Κλινικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Klinikum Steglitz, Βερολίνο (1987 - 1991)
 • Ιατρικός υπεύθυνος του εργαστηρίου Φαρμακογενετικής και Φαρμακοεπιδημιολογίας, στο Ινστιτούτο Κλινικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Klinikum Steglitz, Βερολίνο (1991 - 1993)
 • Ιατρικός υπεύθυνος και υπεύθυνος για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου Φαρμακογενετικής, τομέας Πολυμορφικά Μεταβολικά Ένζυμα, στο Ινστιτούτο Κλινικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Charitι, Βερολίνο (1993)
 • Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Έγκρισης Φαρμάκων ((CHMP) και της Επιτροπής Φαρμακογενετικής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ), της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας (ΕΕΦ), της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Χημείας (ΕΕΚΧ), της Ευρωπαϊκής (ESHG) και της Γερμανικής Εταιρείας Γενετικής (GfH), της Γερμανικής Εταιρείας Κλινικής Φαρμακολογίας και Θεραπευτικής (DGKPT), της Διεθνούς Εταιρείας για τη Μελέτη Ξενοβιοτικών Ουσιών (ISSX), της Γερμανικής Εταιρείας Πειραματικής και Κλινικής Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας (DGPT)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • J. Brockmφller, R. Kerb, N. Drakoulis, B. Staffeldt, I. Roots: Glutathione S-transferase M1 and its variants A and B as host factors of bladder cancer susceptibility: A case-control study. Cancer Research 54, 4103-4111 (1994)
 • N. Drakoulis, I. Cascorbi, J. Brockmφller, C.R. Gross, I. Roots: Polymorphisms in the human CYP1A1 gene as susceptibility factors for lung cancer: exon-7 mutation (4889 A to G), and a T to C mutation in the 3' flanking region. Clin. Invest., 72, 240-248 (1994)
 • P.M. Mrozikiewicz, N. Drakoulis, I. Roots: Polymorphic arylamine N-acetyltransferase (NAT2) genes in children with insulin-dependent diabetes mellitus. Clin. Pharmacol. Ther., 56, 6, 626 (1994)
 • I. Cascorbi, N. Drakoulis, J. Brockmφller, A. Maurer, K. Sperling, I. Roots: Arylamine N-acetyltransferase (NAT2) mutations and their allelic linkage in unrelated Caucasian individuals: Correlation with phenotypic activity. Am. J. Hum. Genet. 57, 581-592 (1995)
 • A. Paraskevaidis, N. Drakoulis, I. Roots, C.E. Orfanos, Ch.C. Zouboulis: The role of cytochrome P-450 in Acne. J. Invest. Dermatol. 108, 3, 385 (1997).
 • A. Paraskevaidis, N. Drakoulis, I. Roots, C.E. Orfanos, Ch.C. Zouboulis: Polymorphisms in the human cytochrome P-450 1A1 gene (CYP1A1) as a factor for developing Acne. Dermatology 196, 171-175 (1998).
 • N. Drakoulis. Review: Pharmacogenetics – Pharmacogenomics. The way to individualization of therapy. Pharmakeftiki 17, II, 30-37 (2004)
 • A. McCarthy, M. Kerr, S.-D. Chibout, G. Imbert, N. Cohen, N. Drakoulis, L.E. Knudsen, B. Flamion, L. Hashimoto. Report on the joint EFPIA, DIA and EMEA Pharmacogenetics workshop. Pharmacogenomics 5,731–739 (2004)
 • N. Drakoulis, Ε. Malliara, Κ. Balaskonis, Ε. Haliassos, S. Bauer, C. Skarleas, K. Kyprianou: Genetic Polymorphism and Chemical Carcinogenesis. Assessment of the Enzymes’ NAT2, CYP2A6 AND CYP1A2 Metabolizing Activity among Lung Cancer Patients and Controls. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 97, I, 421 (2005).
 • K. Giannioti, A. Papalois, S. Theocharis, N. Drakoulis, P. Galanopoulou: Additive Preventive Effect of Sillybinin and Cimetidine against Paracetamol Induced Hepatotoxicity in Rabbits Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 97, I, 168 (2005).
 • Aikaterini-Christina Tampaki, Thomas Tsaganos, Aikaterini Spyridaki, Basiliki Karagianni, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis, Helen Giamarellou, Diamantis Plachouras and Nikolaos Drakoulis. Alterations of the Expression of CD34 during the Evolution of Sepsis by Ventilator-Associated Pneumonia. Rew. Clin. Pharmacol. Phamacokin. 20: 328-330 (2006).
 • K. Balaskonis, E. Malliara, S. Bauser, S. Markantonis-Kyroudis, A. Papavasiliou, and N. Drakoulis. Genetic Polymorphism of the Metabolic Enzymes CYP1A2, CYP2A6 and NAT-2 in the Greek Population. Impact of NAT-2 Polymorphism in Tuberculosis Treatment. Rew. Clin. Pharmacol. Phamacokin. 20: 75-77 (2006).
 • N. Drakoulis, K. Balaskonis, E. Malliara, E. Livadarou, S. Katsoula. Frequency Distribution of Drug Metabolizing Enzymes CYP2A6 and NAT2 in 390 Healthy Greek Volunteers. Rew. Clin. Pharmacol. Phamacokin. 20: 153-154 (2006).
 • E. Haliassos,, S. Markantonis-Kyroudis, G. Papatheodorou and N. Drakoulis. Assessment of Vancomycin Induced Nephrotoxicity by Determination of Urinary alpha and pi Glutathione S-Transferase. Rew. Clin. Pharmacol. Phamacokin. 20: 168-170 (2006).
 • E. Malliara, K. Balaskonis, E. Haliassos, S. Bauer, K. Kyprianou and N. Drakoulis. Genetic Polymorphism and Lung Cancer Risk: Assessment of the Enzymes’ NAT2 and CYP2A6 Metabolizing Activity in a Case-control Phenotyping Stuby in a Greek Population. Rew. Clin. Pharmacol. Phamacokin. 20: 244-245 (2006).
 • Thomas Tsaganos, Evangelos J Giamarellos-Bourboulis, Spyridon Kollias, Dimitrios Zervakis, Vassiliki Karagianni, Aimilia Pelekanou, Ekaterini-Christina Tampaki, Marina Kontogiorgi, Apostolos Koroneos, Nikolaos Drakoulis, Apostolos Armaganidis, Charis Roussos and Helen Giamarellou. Kinetics of progenitor hemopoetic stem cells in sepsis: Correlation with patients survival? BMC Infectious Diseases, 6:142-148 (2006). 

Επικοινωνία

Νίκος Δρακούλης
Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15 771
Αθήνα
Τηλ: 210 727-4225, Fax: 210 727-4027
E-mail: drakoulis[at]pharm.uoa[dot]gr