Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας » Καραλής Ευάγγελος

 Καραλής Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής, Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Προσωπική Ιστοσελίδα

 

Σπουδές

 • 1998: Πτυχίο Φαρμακευτικής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 2000: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Φαρμακευτική, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 2004: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φαρμακοκινητική, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 2006-2009: Μεταδιδακτορική Έρευνα στη Φαρμακοκινητική, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πεδίο ερευνητικής δραστηριότητας

 • Υπολογιστική Φαρμακοκινητική
 • Φαρμακομετρία
 • Κλινική Φαρμακευτική
 • Προσομοιώσεις κλινικών μελετών
 • Μελέτες βιοϊσοδυναμίας

Διακρίσεις

Προπτυχιακές σπουδές:

 • Υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ. ως πρωτεύσας τα ακαδημαϊκά έτη: 1994-95, 1995-96, 1996-97. Βραβείο Ι.Κ.Υ.: 1997-98.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

 • Υποτροφία του Τμήματος Φαρμακευτικής στο Μ.Δ.Ε. της “Κλινικής Φαρμακευτικής” (1999-2000).

Μεταδιδακτορική έρευνα:

 • Υποτροφία Ι.Κ.Υ. για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα (2007 - 2008).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 • Karalis V, Macheras P. On the Statistical Model of the Two-Stage Designs in Bioequivalence Assessment. J Pharm Pharmacol. 66(1):48-52 (2014).
 • Karalis V, Macheras P, Bialer M. Generic Products of Antiepileptic Drugs: A Perspective on Bioequivalence, Bioavailability and Formulation Switches Using Monte Carlo Simulations. CNS Drugs. 28:69-77 (2014).
 • Karalis V. The Role of the Upper Sample Size Limit in Two-Stage Bioequivalence Designs. Int J Pharm. 456:87-94 (2013).
 • Karalis V, Bialer M, Macheras P. Quantitative Assessment of the Switchability of Generic Products. Eur J Pharm Sci. 50:476-483 (2013).
 • Macheras P, Karalis V, Valsami G. Keeping a critical eye on the science and the regulation of oral drug absorption: A review. J Pharm Sci. 102: 3018-36 (2013).

Επικοινωνία

Βαγγέλης Καραλής
Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη, 15771
Αθήνα Τηλ: 210 7274267, Fax: 210 7274027
E-mail: vkaralis[at]pharm.uoa[dot]gr