Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας » Μαρκαντώνη-Κυρούδη Σοφία

Σοφία Μαρκαντώνη - Κυρούδη

Καθηγήτρια του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

 

 

Σπουδές

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Φαρμακευτικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ροδεσίας (1976)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Φαρμακευτικό Τμήμα του Chelsea College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (1982)

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

 • Διδασκαλία: Διδάσκει το προπτυχιακό μάθημα επιλογής Κλινική Φαρμακοκινητική και στο προπτυχιακό εργαστηριακό μάθημα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. Διδάσκει στα μεταπτυχιακά μαθήματα Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις στη Θεραπευτική, Εφαρμογές της Φαρμακοκινητικής στη Θεραπευτική. Εποπτεύει Διπλωματικές Εργασίες της Ειδίκευσης Κλινική Φαρμακευτική και Διδακτορικές Διατριβές.
 • Έρευνα: Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στην παρακολούθηση και εκτίμηση φαρμακοθεραπείας ασθενών. Στο αντικείμενο αυτό οι δραστηριότητες εντοπίζονται στα εξής θέματα: την επίλυση προβλημάτων σχετικά με την επιλογή κατάλληλων δοσολογικών σχημάτων και της οδού χορήγησης των φαρμάκων, τη μελέτη των θετικών και αρνητικών επιδράσεων της φαρμακοθεραπείας στον ασθενή και την ορθολογική χρήση φαρμάκων από άποψη κόστους και αποτελεματικότητας.

Διακρίσεις

 • Βραβείο Πανεπιστημίου Ροδεσίας έτους 1975, 1976. (Για την ανάδειξη σαν καλύτερου Φοιτητή της Φαρμακευτικής το έτος 1975, 1976)
 • Βραβείο Rose Krikler (Aπονεμήθηκε το 1977 για την εξαίχουσα επίδοση σε όλη τη διάρκεια των σπουδών στο Φαρμακευτικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Ροδεσίας)
 • Υποτροφία της Βρετανικής Κοινοπολιτείας (Commonwealth Scholarship) (Aπονεμήθηκε για τα έτη 1979-1982 για μεταπτυχιακές σπουδές στο Φαρμακευτικό Τμήμα του Chelsea College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • “An alternative high performance liquid chromatographic method for the determination of Diclofenac and Flurbiprofen in plasma”. G.Giagoudakis and S.L.Markantonis. “Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis”, 17, 897- 901,1998.
 • A study of the effect of Theophylline on the anti-inflammatory potency of Dexamethasone using α-aminoisobutyric acid uptake in rat skin fibroblasts: a possible mechanism through the glucocorticoid receptor”. K.Xenos, D.Kalogeromitros, S.L.Markantonis, A.Katsambas and A.Katsarou. “Cell Biology International”, 22, 695-699,1998.
 • «Επίδραση του σακχαρώδη διαβήτη στη φαρμακοκινητική». Β.Τσαγκαράκη, Σ. Μαρκαντώνη-Κυρούδη. "Ιατρική", 77(1), 30-41, 2000
 • «Φαρμακοδυναμική και Φαρμακοκινητική της Αμιοδαρόνης». Σ.Θεοφάνους-Κιτήρη, Σ. Μαρκαντώνη-Κυρούδη. "Φαρμακευτική", 13, ΙΙ, 64-78, 2000
 • «Επίδραση της Ηπατικής Ανεπάρκειας στη Φαρμακοκινητική». Ζ.Σουλιώτη, Σ. Μαρκαντώνη-Κυρούδη. "Φαρμακευτική", 13, 95-111, 2000

Επικοινωνία

Σοφία Μαρκαντώνη - Κυρούδη
Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15 771
Αθήνα
Τηλ: 210 727-4676, Fax: 210 727-4027
E-mail: kyroudi[at]pharm.uoa[dot]gr