Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας » Ρέκκας Δημήτριος

Δημήτριος Μ. Ρέκκας

Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Συνοπτική παρουσίαση τεχνολογιών και ερευνητικής δραστηριότητας

Quality By Design

 

 

Σπουδές

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φαρμακευτική Τεχνολογία, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • MSc στη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, Sheffield Hallam University, UK

Πεδία Ερευνητικής- Διδακτικής- Συγγραφικής δραστηριότητας

 • Φαρμακευτική Τεχνολογία
 • Βιομηχανική Φαρμακευτική
 • Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Φαρμακοτεχνικών Μορφών
 • Τεχνικές Πειραματικού Σχεδιασμού
 • Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών
 • Έλεγχος – Διασφάλιση - Διαχείριση Ολικής Ποιότητας
 • Σχεδιασμός Ποιότητας.

 

Άλλες δραστηριότητες

 • Μέλος του SimInhale Cost Action MP1404 on inhaled medicines.
 • Εισηγητής σε θέματα Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής Παραγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων, Βιομηχανικής Φαρμακευτικής, Διαχείρισης  Ποιότητας ,Πειραματικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Φαρμακοτεχνικών Μορφών, Σχεδιασμός Ποιότητας.
 • Οργάνωση και εκπροσώπηση του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας σε δίκτυο  Erasmus-Socrates για την ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ Τμημάτων Φαρμακευτικής Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
 • Επισκέπτης Καθηγητής στην Αμερικάνικη Υπηρεσία Φαρμάκων και Τροφίμων (Food and Drug Administration-FDΑ).
 • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού προγράμματος  Cost 865- Bioencapsulation.
 • Προσκεκλημένος Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής των Πανεπιστημίων Βιέννης, Πάρμα και Φερράρα.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος e-learning στη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας – ΕΚΠΑ.
 • Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Διευθυντής Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Τεχνολογίας.
 • Διευθυντής Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
 • Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ

 

Δημοσιεύσεις

Άρθρα

 • Politis S.N., Rekkas D.M., Pelletization Processes for Pharmaceutical Applications: A Patent Review. Recent Patents on Drug Delivery and Formulation 5,1,61-78,2010.

 • Korakianiti E., Rekkas D.M, Statistical thinking and knowledge management for quality-driven design and manufacturing in pharmaceuticals.Pharmaceutical Research 28,1465-79,2011.

 • Politis S.N., Rekkas D.M., The Evolution of the manufacturing science and the pharmaceutical industry.Pharmaceutical Research 28,1779-1781,2011.

 • Politis S.N., Rekkas D.M. Recent advantages in pulsatile oral drug delivery systems. Recent Patents on Drug Delivery and Formulation 7,2,87-98,2013.

 • Belotti S., Rossi A., Colombo P., Bettini R., Rekkas D., Politis S., Colombo G.,Balducci AG., Buttini F., Spray dried amikacin powder for inhalation in cystic fibrosis patients: A quality by design approach for product construction.International Journal of Pharmaceutics 471,1-2,507-515,2014.

 • Belotti S., Rossi A., Colombo P., Bettini R., Rekkas D., Politis S., Colombo G., Balducci AG., Buttini F., Spray-dried amikacin sulphate powder for inhalation in cystic fibrosis patients: The role of ethanol in particle formation.European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 93,165-172,2015.

 • Politis S.N, Colomblo P, Colombo G, Rekkas D.M. Design of experiments (DoE) in pharmaceutical development.Drug Development and Industrial Pharmacy 43,6,889-901,2017.

 • Karatzas AA, Politis SN, Rekkas DM.Development of rapidly dissolving pellets within the Quality by Design approach.Drug Development and Industrial Pharmacy 43,5,770-779,2017.

 • Politis S.N, Rekkas D.M.Development of a fast, lean and agile direct pelletization process using experimental design techniques. Drug Development and Industrial Pharmacy 43,4,545-557, 2017.

 • Buttini F, Rozou S, Rossi A, Zoumpliou V, Rekkas DM.,The application of Quality by Design framework in the pharmaceutical development of dry powder inhalers. Eur J Pharm Sci. 2017 Nov 23. pii: S0928-0987(17)30618-8. doi:10.1016/j.ejps.2017.10.042. 

   

Βιβλίο

 • «Διαχείριση Ολικής Ποιότητας», Θ. Γεωργακή, Κ. Κουρούπη, Σ.Ν. Πολίτης και Δ.Μ. Ρέκκας. Αθήνα 2010, Εκδόσεις Σιδέρη.

Διπλώματα Eυρεσιτεχνίας

 

 • Rekkas D.M., Dallas P., Paterakis P., Hot melt direct pelletization process using a fluidized bed rotor granulator. GR1004855
 • Dallas P ., Rekkas D.M., Georgaki D. Pharmaceutical formulation for the transdermal administration of Ketotifen. GR1004995.
 • Rekkas D.M., Politis S.N. Hot melt direct pelletization for the production of modified release spheroids. GR20100100130
 • Rekkas D.M., Papamichail M., Politis S.N., Novel Pharmaceutical and Cosmetic Emulsions GR20120100449
 • Rekkas D.M., Politis S.N., Karatzas A., Manufacturing process for the preparation of fast disintegrating effervescent pellets, granules and or mixtures thereof GR1008366.


Επικοινωνία

Δημήτριος Μ. Ρέκκας

Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Τμήμα Φαρμακευτικής

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15 771

Αθήνα

Τηλ: 210 727-4023, Fax: 210 727-4027

 E-mail rekkas@pharm.uoa.gr