Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας » Συμιλλίδου Μοίρα

Μοίρα Συμιλλίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

 

 

Σπουδές

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1982)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1987)

Διδασκαλία

 • Προπτυχιακά μαθήματα: Βιοφαρμακευτική - Φαρμακοκινητική Ι, Βιοφαρμακευτική - Φαρμακοκινητική ΙΙ, Εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής
 • Μεταπτυχιακά μαθήματα: Προχωρημένη Βιοφαρμακευτική – Φαρμακοκινητική, Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές τους στις Φαρμακευτικές Επιστήμες

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

 • Θεωρητική Φαρμακοκινητική (με έμφαση στην κινητική της απορρόφησης φαρμάκων)
 • Βιοϊσοδυναμία φαρμακευτικών σκευασμάτων (δείκτες ρυθμού και έκτασης της απορρόφησης, φάρμακα υψηλής μεταβλητότητας, φάρμακα στενού θεραπευτικού εύρους)
 • In vitro μελέτες διάλυσης φαρμάκων και διαπέρασης μεμβρανών. In vivo μελέτες απορρόφησης φαρμάκων. In vitro-in vivo συσχετίσεις

Διακρίσεις

 • Επισκέπτης Ερευνήτρια στο IRT (Institut de Recherche Thιrapeutique et Pharmacologique Clinique) του πανεπιστημίου Renι Descartes, στο Νοσοκομείο Cochin στο Παρίσι (4/1989-1/1990)
 • Μέλος της τριμελούς επιτροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Κλινική Φαρμακευτική» του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1994 - 2002)
 • Mέλος της εξαμελούς επιτροπής του Προγράμματος Σουδών (1996-1999) του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Canine versus in vitro data for predicting input profiles of L-sulpiride after oral administration. N. Fotaki, M. Symillides, C. Reppas. Eur. J. Pharm. Sci., 26, 324-333 (2005)
 • Novel Scaled bioequivalence limits with levelling-off properties. J. Kytariolos, V. Karalis, Ρ. Macheras, Μ. Symillides. Pharm. Res., 23, 2657-2664 (2006)
 • Comparison of the reference scaled bioequivalence semi-replicate method with other approaches: Focus on human exposure to drugs. V. Karalis, M. Symillides, P. Macheras. Eur. J. Pharm. Sci., 38, 55-63 (2009)
 • Novel methods to assess bioequivalence. V. Karalis, M. Symillides, P. Macheras. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 7, 79–88 (2011)
 • On the leveling-off properties of the new bioequivalence limits for highly variable drugs of the EMA guideline. V. Karalis, M. Symillides, P. Macheras. Eur. J. Pharm. Sci., 44, 497-505 (2011)
 • Bioequivalence of highly variable drugs: A comparison of the newly proposed regulatory approaches by FDA and EMA. V. Karalis, M. Symillides, P. Macheras. Pharm. Res., 29, 1066-1077 (2012)
 • Luminal lipid phases after administration of a triglyceride solution of danazol in the fed state and their contribution to the flux of danazol across Caco-2 cell monolayers. M. Vertzoni, C. Markopoulos, M. Symilllides, C. Goumas, G. Imanidis, C. Reppas. Mol. Pharmaceutics, 9, 1189-1198 (2012)

Επικοινωνία

Μοίρα Συμιλλίδου
Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15 771
Αθήνα
Τηλ: 210 727-4675, Fax: 210 727-4027
E-mail: simillidou[at]pharm.uoa[dot]gr