Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Μαράκος Παναγιώτης

Καθηγητής - Διευθυντής

 

Μικρός Εμμανουήλ

Καθηγητής

 

Τσοτίνης Ανδρέας

Καθηγητής

 

Παντερή Ειρήνη

Καθηγήτρια

 

Παπαπετρόπουλος Ανδρέας

Καθηγητής

 

Πουλή Νικολαΐς

Καθηγήτρια

 

Κουρουνάκη Αγγελική

Αναπλ. Καθηγήτρια

 

Λουκάς Ιωάννης

Αναπλ. Καθηγητής

 

Κολοκούρης Αντώνης

Αναπλ. Καθηγητής

 

Ανδρεάδου Ιωάννα

Αναπλ. Καθηγήτρια

 

Ζωίδης Γρηγόρης

Επικ. Καθηγητής

 

Γκίκας Ευάγγελος

Επικ. Καθηγητής

 

Κωστάκης Ιωάννης

Επικ. Καθηγητής

 

Ντότσικας Ιωάννης

Επικ. Καθηγητής

 

Παπαναστασίου Ιωάννης

Επικ. Καθηγητής

 

Λουγιάκης Νικόλαος

Επικ. Καθηγητής