Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

 

Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας

Λαμπρινίδης Γεώργιος

  

Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων

Γκραίκου Κωνσταντία

Μέλιου Ελένη

Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης

Σταθόπουλος Παναγιώτης