Αρχική σελίδα » Έρευνα » Διδακτορικά Διπλώματα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ


(Από το Ακαδημαϊκό Έτος 1982-1983 και Εντεύθεν)

 1. Σαμίρ Γ. Αλ-Καμάζ: «Συμβολή στη φαρμακογνωστική και φαρμακολογική μελέτη των συστατικών του φυτού Hyoscyamus autrus (Πειραματική In Vitro μελέτη)» (1983).
 2. Κανιάς Γεώργιος: «Συμβολή της αναλύσεως με νετρονική ενεργοποίηση στη φαρμακευτική τεχνολογία, προσδιορισμός δραστικών συστατικών φαρμάκων» (1983).
 3. Κοκκάλου Ευγένιος: «Φαρμακογνωστική μελέτη του φυτού Salvia horminum L» (1983).
 4. Μουότι Ιούσεφ Χασάν: «Μελέτη και βελτίωση χρόνου αποσαθρώσεως και χρόνου διαλυτοποιήσεως των δισκίων» (1983).
 5. Αλκοφάχι Σουλεϊμάν Αχμέτ: «Συμβολή στη μελέτη των χημικών συστατικών του Solanum eleagnifolium Cav» (1984).
 6. Μαρκάκη Παναγιώτα: «Φθοριοφωτομετρική μέθοδος προσδιορισμού αφλατοξινών σε ορισμένα τρόφιμα» (1984).
 7. Ρέτσας Σταύρος: «Σύνθεση νέων στεροειδών. Παράγωγα του κυκλοφωσφαμιδίου και καρβαμιδικά» (1984).
 8. Στεφανίδου – Λουτσίδου Μαρία: «Μελέτη της επίδρασης των συστατικών της καννάβεως επί του ενζυμικού συστήματος του πρωτοζώου Tetrahymena Pyriformis» (1984).
 9. Χαντάς Αμπεντ-Ελ-Τζαλίλ Αχμέντ: «Συμβολή στην πειραματική μελέτη διουρητικής δράσης φυτικών δρογών (Psidium guava, Agropyrum repens, Pyrus communis). Χημική ανάλυση των συστατικών του φυτού Psidium guava» (1985).
 10. Κωνσταντή Μαρία: «Επίδραση της HCI- κυπροεπταδίνης στην πρόσληψη νερού, τροφής και την αποβολή ούρων 24ώρου, στην απόκτηση ενεργού αποφυγής, στο γενετήσιο κύκλο και την αναπληρωματική αύξηση επινεφριδίου μετά από μονόπλευρη επινεφριδιε-κτομή» (1985).
 11. Ρουμάν Α. Αγιάντ: «Σύνθεση και φαρμακολογική μελέτη νέων αντιχολινεστερασικών ενώσεων» (1985).
 12. Σαμμάς Μ. Ζώρζ: «Συμβολή στη μελέτη των χημικών συστατικών των ανθέων του Fraxinus ornus» (1985).
 13. Αθανασέλης Σωτήριος: «Επίδραση υποτοξικών συγκεντρώσεων καδμίου στον οργανισμό» (1986).
 14. Βάγιας Κωνσταντίνος: «Συμβολή στη μελέτη των χημικών συστατικών του Smyrnium rotundifolium Ml» (1986).
 15. Βαβουράκη Ελένη: «Μελέτη επισημασμένων με Tc-99 m σαλικυλίδενο – αμινοξέων με ηπατοχολική εντόπιση» (1986).
 16. Κουλάδη Μαρία-Μαρίνα: «Συμβολή στη μελέτη των χημικών συστατικών της Urginea maritime Baker» (1986).
  Σκαλτσά Ελένη: «Συμβολή στη μελέτη των μη πτητικών χημικών συστατικών των φύλλων του φυτού Ocimum basilicum L.» (1986)
 17. Τσίτσα Ευγενία: «Συμβολή στη μελέτη των χημικών συστατικών των φύλλων του φυτού Hyssopus officinalis L.» (1986).
 18. Τσαπρούνης Χρήστος: «Ανάπτυξη και εφαρμογή αυτοματοποιημένων τεχνικών σε in vitro μελέτες διαλυτοποίησης
  και πρωτεϊνικής σύνδεσης» (1986).
 19. Κοντοές Παρασκευάς: «Μελέτη της επίδρασης της μορφίνης και της μεθαδόνης στο ενζυμικό σύστημα του πρωτοζώου Tetrahynena Pyriformis» (1986).
 20. Ρέππας Χρήστος: «In vitro και in vivo μελέτες της επίδρασης των πρωτεϊνών στη διαλυτοποίηση και απορρόφηση Δικουμαρόλης, Νιτροφουραντοϊνης και Σουλφαμεθιζόλης» (1986).
 21. Συμιλλίδου Μοίρα: «In vitro και in vivo μελέτες για την εκτίμηση της βιοδιαθεσιμότητας με βάση φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των φαρμάκων και των φαρμακοτεχνικών μορφών» (1987).
 22. Ρέκκας Δημήτριος: «In vitro και in vivo μελέτη της αποδέσμευσης της θεοφυλλίνης, HCI-Μεθαδόνης, HCI-προποξυφαίνης, Νιφεδιπίνης και 2NCI-υδροξυζίνης από διάφορες στερεές και ημιστερεές φαρμακοτεχνικές μορφές» (1987).
 23. Μαράκος Παναγιώτης: «Σχεδιασμός και σύνθεση νέων πυρεθροειδών» (1987).
 24. Τσιατίνης Παναγιώτης: «Πυρεθροειδή: Συμβολή στη μελέτη της σχέσης δομής δράσης» (1987).
 25. Baalbaui Rosette: «Μελέτη της δραστικότητας των δεοξυριβονουκλεασών με υπόστρωμα DNA-σεφαρόζη» (1987).
 26. Δάλλας Παρασκευάς: «Μορφοποίηση και μελέτη της αποδέσμευσης φαρμάκων in vitro και in vivo από ημιστερεές
  φαρμακοτεχνικές μορφές» (1988).
 27. Λάκκας Νικόλαος: «Συμβολή στη μελέτη των χημικών συστατικών των φύλλων του φυτού Phlomis fruticosa L.» (1988).
 28. Πουλή Νικολαίς: «Πυρεθροειδή: Σχεδιασμός και σύνθεση νέων μορίων» (1988).
 29. Τζάκου Όλγα: «Μελέτη των χημικών συστατικών του φυτού Galium melanantherum Boiss» (1988).
 30. Χήνου Ιωάννα: «Συμβολή στη μελέτη των χημικών συστατικών των φύλλων του φυτού Cynara scolymus L.» (1988).
 31. Χαϊθάμ Νοττίμο – Ιούσεφ Τανούμα: (1988).
 32. Αντιμησιάρη Σοφία: «Μελέτες σύνδεσης και διαλυτότητας φαρμάκων στο γάλα» (1988).
 33. Βελισσαράτου-Σπυρονικηφόρου Αρτεμησία: «Μελέτη και βελτίωση αποδέσμευσης Betamethazone από φαρμακευτικά γαλακτώματα και αλοιφές» (1989).
 34. Μάϊνα Θεοδοσία: «Παρασκευή και ραδιοφαρμακολογική μελέτη νέων επισημασμένων ενώσεων» (1989).
 35. Παυλοπούλου Τζουλιέττα: «Συσσώρευση αιμοπεταλίων ανθρώπου από τον παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF). Διερεύνηση μηχανισμών δράσης και αναστολής» (1989).
 36. Βαλσαμή Γεωργία: «Μελέτη σύνδεσης φαρμάκων – κυκλοδεξτρινών με εκλεκτικά ηλεκτρόδια» (1990).
 37. Δεμέτζος Κωνσταντίνος: «Ι. Μελέτη των χημικών συστατικών του φυτού Cistus incanus Subsp. Creticus (L) Heywood. II. Απομόνωση – Δομή – Σύνθεση νέου φλαβονοειδούς του φυτού Kalanchoe prolifera R. Hamet». (1990).
 38. Μαχαίρα Κυριακή: (1990).
 39. Φιλιππάτος Ευάγγελος: «Σύνθεση παραγώγων του 9Η ξανθενίου και 9Η θειοξανθενίου με πιθανή αντινεοπλασματική δράση» (1991).
 40. Αθανασίου Γεώργιος: «Μελέτη της επίδρασης φαρμακοτεχνικών παραγόντων στις φυσικές ιδιότητες, στο ρυθμό διαλυτοποίησης και στην In vivo συμπεριφορά δισκίων και καψουλών σουλφαμεθαξαζόλης-τριμεθοπρίμης» (1991).
 41. Λουκάς Ιωάννης: «Παρασκευή και έλεγχος σταθερότητας διαλυμάτων γαλακτωμάτων και συμπλόκων εγκλεισμού με
  κυκλοδεξτρίνες του διαιθυλοφωσφορικού εστέρα της δικυκλοπροπυλοκετοξίμης» (1992).
 42. Βλάχου Μαριλένα: «In vitro μελέτη και κλινική εκτίμηση της αποτελεσματικότητος φαρμακοτεχνικών μορφών τοπικής χρήσης γκριζεοφουλβίνης, ιτρακοναζόλης και διυδροχλωρικής σετιριζίνης» (1992).
 43. Χασάν Αλ-Χμούντ: «Παρασκευή και Σχεδιασμός, Έλεγχος Στερεών Μορφών Ελεγχομένης Αποδέσμευσης, Επίδραση Φαρμακοτεχνικών Παραγόντων και Εκδόχων στην Αποδέσμευση των Δραστικών Συστατικών In-Vito» (1992).
 44. Οικονόμου Εμμανουήλ: «Ράδιο-ανοσοαναλύσεις για τον προσδιορισμό της διαιθυλοστιλβοϊστρόλης σε βιολογικά υγρά και αξιολόγηση αυτών» (1993).
 45. Πιπεράκη Σταυρούλα: «Η χρήση των κυκλοδεξτρινών στην υγρή χρωματογραφία υψηλής αποδόσεως (HPLC). Εφαρμογές στη Φαρμακευτική Ανάλυση» (1993).
 46. Τοδούλου Ουρανία: «Σύνθεση και μελέτη της αντι-ιικής δράσης νέων παραγώγων του 1Η-1,2,4 τριαζολίου» (1993).
 47. Παπαδημητρίου Ελπινίκη: «Μελέτη διογκουμένων και μη διογκουμέων πολυμερών. Εκτίμηση της επίδρασής τους στην αποδέσμευση ευδιαλύτων και δυσδιαλύτων φαρμακευτικών ουσιών από στερεές φαρμακευτικές μορφές» (1993).
 48. Ραφτόπουλος Χαρίλαος: «Μεταβολές συμπεριφοράς και επιπέδων νευρομεταβιβαστών στον εγκέφαλο, μετά από χρόνια χορήγηση βενζοδιαζεπινών» (1994).
 49. Παντερή Ειρήνη: «Εφαρμογές φασματοσκοπίας παραγώγων στη Φαρμακευτική Ανάλυση» (1994).
 50. Περδετζόγλου Δημήτριος: «Φαρμακογνωστική, χημειοταξινομική και μορφολογική μελέτη του γένους Scabiosa L.s.l στην Κρήτη» (1994).
 51. Στάση Βασιλική: «Αντιμικροβιακή δράση και χημική σύσταση ελληνικών ειδών του γένους Juniperus L.» (1994).
 52. Σιδέρης Ευάγγελος: «Μελέτες χαρακτηριστικών της συνδέσεως φαρμάκων-κυκλοδεξτρινών» (1994).
 53. Κολοκούρης Αντώνιος: «Σύνθεση ετεροκυκλικών αδαμανταμινών φαρμακολογικού ενδιαφέροντος» (1995).
 54. Πιρμετής Ιωάννης: «Μικτά Σύμπλοκα του Τεχνητίου (V): Σύνθεση, Ανάλυση και Βιολογική Αξιολόγησή τους ως Πιθανών Ραδιοφαρμάκων του Εγκεφάλου» (1995).
 55. Αγγελόπουλος Χρήστος: «Σύνθεση 3-Αλκυλαμινο-2-Υδροξυ-προπόξυ Παραγώγων και Αναλόγων της Βενζοξαζινόνης. Φυσικοχημική Μελέτη – Βιολογική Δράση» (1995).
 56. Αγγελάκου Αλεξάνδρα: «Μελέτες Πρωτεϊνικής Σύνδεσης Φαρμάκων: Ανάπτυξη και Εφαρμογές Τεχνικής Ποτενσιομετρικού Ιχνηθέτη Ανιλινοναφθαλινοσουλφονικών Ανιόντων» (1994).
 57. Ζωγοπούλου Μαρία: «Εκτίμηση της αποδέσμευσης της Νιφεδιπίνης από στερεές και ημιστερεές Φαρμακοτεχνικές
  Μορφές» (1995).
 58. Κοφινάς Κωνσταντίνος: «Φυτοχημική Ανάλυση Βιοδραστικών Συστατικών του φυτού Tordylium apulum C.» (1996).
 59. Βαρβαρέσου Αθανασία: «Σχεδιασμός, Σύνθεση και Φαρμακολογική Μελέτη Νέων Αζαθειοξανθονών και συμπυκνωμένων παραγώγων τους» (1996).
 60. Γερογιάννης Βασίλειος: «Ανάπτυξη και in vitro, in vivo Αξιολόγηση Στερεών Φαρμακοτεχνικών Μορφών ελεγχόμενης αποδέσμευσης Ακριβαστίνης» (1996).
 61. Καγκάδης Κωνσταντίνος: «Ανάπτυξη και in vitro – in vivo εκτίμηση Λυοφίλων Μορφών μη Στερεοειδών, Αντιφλεγμονοδών Φαρμάκων με τη χρήση πειραματικού σχεδιασμού» (1996).
 62. Λάζαρη Διαμάντω: «Φυτοχημική μελέτη των φυτών της οικογενείας Compositae: Onopordum sibthorpianum και
  Onopordum laconicum» (1997).
 63. Κουρουλή Θεραπεία: «Σχεδιασμός και σύνθεση νέων αναλόγων κανναβινοειδών με πιθανή αναλγητική δράση» (1997).
 64. Σκουρολιάκου Μαρία: «Παρεντερική διατροφή σε νεογνά εξαιρετικά χαμηλού βάρους γέννησης» (1997).
 65. Ιακώβου Κρίτων: «Σύνθεση χημικών ενώσεων ως αναστολέων β- αδρενεργικών υποδοχέων» (1998).
 66. Ελευθερίου Γεώργιος: «Εκδόσεις υδατοδιαλυτών διαιτητικών ινών στην απορρόφηση των φαρμάκων» (1998).
 67. Χατζηαντωνίου Μαρία – Σοφία: «Επίδραση Λιποσωμάτων και Λιπιδίων από φυσικές πηγές σε διαταραχές του δερματικού φραγμού» (1999).
 68. Σταματίου Γεώργιος: «Νέα Αζωτούχα Ετεροκυκλικά Παράγωγα του Αδαμαντίου» (1998).
 69. Μητροκώστα Δήμητρα: «Φαρμακογνωστική μελέτη των φυτών» Platanus Orientalis, Ebenus Sibthorpii και Ebenus Cretica» (1998).
 70. Ισμαήλος Γεώργιος: «In vitro και in vivo μελέτη στις πορείες διαλυτοποίησης και απορρόφησης δυσδιαλύτων φαρμάκων» (1999).
 71. Σούλη Χαρίκλεια: «Σύνθεση νέων νευροστεροειδών αγωνιστών στους GABA4 υποδοχείς» (1999).
 72. Θεοδοσόπουλος Στυλιανός: «Συμβολή στη Φαρμακογνωστική και φαρμακολογική μελέτη του φυτού Humulus Lupulus L.» (1999).
 73. Μαγιάτης Προκόπιος: «Ανάπτυξη και Φαρμακολογική αξιολόγηση παραγώγων του φυσικού αντικαρκινικού αλκαλοειδούς ακρονυσίνη» (2000).
 74. Γκίκας Ευάγγελος: «Σύνθεση νέων χημικών ενώσεων και χρήση του στη Φαρμακευτική Ανάλυση» (2000).
 75. Ταταρίδης Δημήτριος: «Σύνθεση Αζωτούχων Ετεροκυκλικών Παραγώγων του Αδαμαντανίου Χημειοθεραπευτικού Ενδιαφέροντος» (2000).
 76. Νικολαϊδη Ελευθερία: «Συμβολή στην πρόβλεψη της απορρόφησης λιπόφιλων φαρμάκων με βάση την in vitro δοκιμασία της διάλυσης» (2000).
 77. Γιαννάκου Στεργιανή: «In vitro μελέτη της επίδρασης επιταχυντών διαβατότητας στη διαδερμική απορρόφηση αναστολέων διαύλων ασβεστίου με τη χρήση πειραματικού σχεδιασμού» (2001).
 78. Maswadeh Hamzah: «Εγκλωβισμός του αλκαλοειδούς βιωβλαστίνη σε λιποσώματα, μελέτη των θερμοτροπικών τους ιδιοτήτων και φαρμακολογική αξιολόγηση τους in vitro» (2001).
 79. Γραμμανάνδη Κωνσταντίνα: «Συσχέτιση αντιοξειδωτικών σε δέρμα υγιές και δέρμα πάσχον από καρκίνο» (2001).
  Παπαγιαννόπουλος Βίκτωρ: «Εκτίμηση του κόστους θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ που βαρύνει τους πάσχοντες» (2001).
 80. Μιχαλέας Σωτήριος: «Μελέτη χαρακτηριστικών Φωτοχημικής Σταθερότητας των Φθοροκινολονών. Εφαρμογή Φασματοσκοπίας NMR στη διερεύνηση των φαινομένων αυτοοργάνωσης και στον ποσοτικό προσδιορισμό των κινολονών. (2002).
 81. Nassef Hani: «Παρασκευή και αξιολόγηση δισκίων πολλαπλών στιβάδων από πολυμερή υλικά» (2002).
 82. Αλληγιάννης Νεκτάριος: Απομόνωση αντιοξειδωτικών ουσιών από το φυτό Verbascum macrurum και διερεύνηση του ρόλου τους σημείωση της τοξικότητας των ανθρακυκλινών. Ανάπτυξη και φαρμακολογική αξιολόγηση παραγώγων των φυσικών ανθρακυκλινών Daunorubicin & Rhodomycin» (2002).
 83. Ζιωτοπούλου Μαρία-Δημόκλεια: «Αποτίμηση της επιδράσεως διαιτητικών και φαρμακευτικών παραγόντων επί υποθαλαμικών νευροπεπτιδίων και ορμονών σχετιζόμενων με την ενεργειακή ομοιόσταση» (2002).
 84. Παπαχρίστου Μαρία: «Σύμπλοκα του τεχνητίου και του ρηνίου με πιθανό φαρμακολογικό ενδιαφέρον» (2002).
 85. Πίστος Κωνσταντίνος: «Διερεύνηση του σχηματισμού εσωτερικών αλάτων κεφαλοσπορινών και φθοροκινολονών με συνδυασμό αντιστρόφου φάσεως υγρής χρωματογραφίας, και αντιστρόφου φάσεως
  χρωματογραφίας ιοντικών ζευγών» (2001).
 86. Δοκουμετζίδης Αριστείδης: «Συμβολή στη μελέτη της ετερογένειας βιοφαρμακευτικών φαρμακοκινητικών και φαρμακοδυναμικών πορειών» (2002).
 87. Κωνσταντίνου Μαρία: «Εφαρμογή φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) στην αναγνώριση προτύπων σε βιολογικά υγρά» (2003).
 88. Τσουκάτου Μαρία: «Απομόνωση βιοδραστικών δευτερογενών μεταβολιτών από θαλάσσιους οργανισμούς και μελέτη του ρόλου τους στη χημική επικοινωνία και χημική προστασία των οργανισμών» (2003).
 89. Βλάχου Μαργαρίτα: «Σχεδιασμός και Σύνθεση νέων Ετεροκυκλικών Ενώσεων με Κυτταροτοξικές Ιδιότητες» (2003).
 90. Ηλιοπούλου Δήμητρα: «Χημική μελέτη & γεωγραφική διακύμανση στις Ελληνικές θάλασσες, βιοδραστικών μεταβολιτών του ροδοφύκους Laurencia obtusa» (2004).
 91. Φωκιαλάκης Νικόλαος: «Μελέτη νέων φυσικών & ημισυνθετικών φυτοοιστρογόνων & έλεγχος της οιστρογονικής τους δράσης. Φυτοχημική μελέτη του φυτού Sarcomelicope megistophylla οικ. Rutaceae. Φυτοχημική μελέτη του φυτού Gemista halacsy οικ. Leguminosae. Σύνθεση αναλόγων Δεοφυβενζοϊνών και Ισοφλαβονών»
  (2004).
 92. Καραλής Ευάγγελος: «Επί της ετερογένειας των πορειών κατανομής και απομάκρυνσης των φαρμάκων» (2004).
 93. Βερτζώνη Μαρία: «Βελτιστοποίηση της προσομοίωσης της διάλυσης λιπόφιλων μορίων στον ανώτερο γαστρεντερικό αυλό για την πρόβλεψη της απορρόφησης» (2004).
 94. Καριώτη Αναστασία: «Φαρμακογνωστική μελέτη των φυτών της οικογ. Lamiaceae Marrubium velutinum Sibth & Sm & Marrubium cylleneum Boiss & Helds» (2004).
 95. Δήμας Δημήτριος-Χρυσοβαλάντης: «In vitro εκτίμηση της διαδερμικής απορρόφησης της ονδανσετρόνης με τη χρήση ασύμμετρου παραγοντικού σχεδιασμού και διερεύνηση του μηχανισμού δράσεως επιταχυντών διαβατότητας» (2004).
 96. Mutai Charles: «Απομόνωση δευτερογενών μεταβολιτών από το φυτό Acacia mellifera & μελέτη των βιολογικών τους δράσεων» (2004).
 97. Ελευθεριάδης Ανδρέας: «Σχεδιασμός, σύνθεση και φαρμακολογική δράση νέων μελατονινεργικών ενώσεων» (2004).
 98. Φωτάκη Νικολέττα: «In vitro δεδομένα αποδέσμευσης και in vivo δεδομένα από σκύλους στην πρόβλεψη της γαστρεντερικής απορρόφησης φαρμάκων» (2005).
 99. Ρόζου Σταυρούλα: «Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό των συμπλόκων εγκλεισμού φαρμάκων με κυκλοδεξτρίνες. Διερεύνηση παραμέτρων που καθορίζουν την διάσταση των συμπλόκων και την χρωματογραφική συμπεριφορά τους» (2005).
 100. Κωστάκης Ιωάννης: «Σχεδιασμός, σύνθεση και μελέτη της κυτταροτοξικής δράσης νέων αμινοξανθονών και συμπυκνωμένων δομικών αναλόγων τους» (2005).
 101. Χαλαμπαλάκη Μαρία: «Φυτοχημική μελέτη και φαρμακολογική αξιολόγηση του γένους onobrychis ως πηγή φυτοοιστρογόνων. Μελέτη της επίδρασης του onobrychis ebenoides στην οστεοπόρωση» (2005).
 102. Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης: «Ιντιρουμπίνες: Φυσικοί αναστολείς των κυκλινοεξαρτώμενων κινασών και συνθετικά ανάλογα τους» (2005).
 103. Κορακιανίτη Ευδοκία: «Βελτιστοποίηση μιας διεργασίας παραγωγής σφαιριδίων με τη χρήση πειραματικού σχεδιασμού και τεχνητών νευρωνικών δικτύων» (2005).
 104. Πανίδης Δημήτριος: «Κλινική και φαρμακοκινητική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μονοδοσολογικών σχημάτων αμινογλυκοσιδών σε ειδικούς πληθυσμούς ασθενών» (2005).
 105. Παπαγιάνναρος Αρίσταρχος: «Ανάπτυξη, φυσικοχημικός χαρακτηρισμός και φαρμακολογική αξιολόγηση in vitro και in vivo νέων αντικαρκινικών προϊόντων της κατηγορίας των αιθερολιπιδίων με βάση την τεχνολογία των λιποσωμάτων και των δενδριμερών» (2005).
 106. Πατεράκης Παναγιώτης: «Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και βελτιστοποίηση της θερμοπλαστικής διεργασίας παραγωγής σφαιριδίων με τη χρήση D-Optimal και κεντρικού σύνθετου σχεδιασμού» (2005).
 107. Καλαντζή Λήδα: «Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των περιεχομένων του γαστρεντερικού σωλήνα και η σημασία τους στη διαλυτότητα φαρμάκων» (2005).
 108. Λαμπρινίδης Γεώργιος: «Μελέτη της αλληλεπίδρασης μορίων με τον υποδοχέα οιστρογόνων με τη χρήση θεωρητικών υπολογισμών σχεδιασμός και σύνθεση νέων παραγώγων με πιθανή δράση επί του υποδοχέα» (2005).
 109. Γκραίκου Κωνσταντία: «Φυτοχημική Μελέτη Βιοδραστικών και Μελιττοφόρων Γενών Pterocephalus και Croton» (2005).
 110. Μέλλιου Ελένη: «Μελέτη χημικών συστατικών και βιολογικών δράσεων μελιού, βασιλικού πολτού, πρόπολης, μελιττοφόρων φυτών» (2005).
 111. Κουκουλίτσα Αικατερίνη: «Ι. Απομόνωση και ταυτοποίηση δευτερογενών μεταβολιτών από τα φυτά: Centaurea zuccariniana DC. και Origanum vulgare L. Ssp. Hirtum Βιολογικές δοκιμασίες In vitro. ΙΙ. Μοριακή Προσομοίωση: Εφαρμογή και μελέτη στις απομονωμένες ουσίες» (2006)
 112. Πανουσοπούλου Μαρία: «Σχεδιασμός και Σύνθεση Νέων Τρικυκλικών Παραγώγων του ινδολίου με Μελατονινεργική Δράση» (2006).
 113. Κολοκυθάς Γεώργιος: «Σχεδιασμός και Σύνθεση Νέων Αρωματικών Πολυκλικών Αναλόγων με Κυτταροστατική Δράση» (2006).
 114. Κώτσου Μαρία-Παρασκευή: «Φαρμακογνωστική μελέτη φυτών από τα γένη Stachys, Staehelina και Eryngium» (2006).
 115. Ζωίδης Γρηγόριος: «Νέα αζωτούχα παράγωγα του αδαμαντανίου με φαρμακολογική δράση» (2006).
  Παντελέων Βασιλική: «Σύνθεση και μελέτη της βιολογικής δράσης νέων σπειρανικών πυρανοκινολινών και πυρανοκουμαρινών» (2006).
 116. Ματσίγκου Τριανταφυλλιά-Χριστίνα: «Μελέτη αλληλεπίδρασης λιπόφιλων βιοδραστικών μορίων με πρότυπα λιπιδικών μεμβρανών με διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης. Σχεδιασμός, ανάπτυξη λιποσωμάτων και in vitro φαρμακολογική αξιολόγηση» (2006).
 117. Τσαγκαράκη Βασιλική: «Φαρμακοθεραπεία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα-Διερεύνηση προβλημάτων που οφείλονται στη φαρμακευτική αγωγή και στη διάγνωση»(2006).
 118. Καζαντζόγλου Γεώργιος: «Μελέτη της χημικής σύστασης και διερεύνηση του βιολογικού ρόλου των δραστικών συστατικών των υποπροϊόντων οινοποίησης – Φυτοχημική μελέτη των φυτών Polygonum maritimum και Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum» (2006).
 119. Αγάλιας Απόστολος: «Μελέτη της χημικής σύστασης και διερεύνηση του βιολογικού ρόλου των δραστικών συστατικών προϊόντων και υποπροϊόντων της ελαιουργίας» (2006).
 120. Κοντιζά Ιωάννα: «Απομόνωση και φαρμακολογική αξιολόγηση βιοδραστικών μεταβολιτών από θαλάσσια φανερόγαμα (cymodocea nodosa), χλωροφύκη (acetabularia acetablum), και μικροφύκη (odontella aurita, galdieria sulphuraria, chaetoceros sp.)» (2006).
 121. Κλάδη Μαρία: «Απομόνωση και φαρμακολογική αξιολόγηση βιοδραστικών μεταβολιτών από θαλάσσια ροδοφύκη: μελέτη ειδών από τα γένη Laurencia, Asparagopsis και Falkenbergia» (2006).
 122. Αυλωνίτης Νικόλαος: «Σχεδιασμός και Σύνθεση νευροδραστικών στεροειδών» (2006)
 123. Κουράφαλος Βασίλειος: «Σχεδιασμός και σύνθεση νέων αναλόγων νουκλεοζιτών» (2007).
 124. Ρηνάκη Ελένη: «Νέες προσεγγίσεις στην κινητική της αποδέσμευσης – διάλυσης: Εφαρμογές στη Βιοφαρμακευτική ταξινόμηση των φαρμάκων» (2007).
 125. Ντότσικας Ιωάννης: «Εφαρμογή νέων ενισχυτών σήματος χημειο φωταύγειας για την ανάπτυξη ενζυμοανοσοχημικών προσδιορισμών υψηλής ευαισθησίας» (2007).
 126. Γεωργοπούλου Αικατερίνη: «Απομόνωση ταξοειδών από φυσικές πηγές και μελέτη της αντιλεϊσμανιακής δράσης τους. Παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι της ταξόλης. Φαρμακογνωστική μελέτη φυτών του γένους Aristolochia και Pistacia» (2007)
 127. Γουσιάδη Χρυσούλα: «Φαρμακογνωστική μελέτη του ενδημικού φυτού της οικογενείας Lamiaceae: Scutellaria albida L. Ssp albida» (2007)
 128. Καλπουτζάκης Ελευθέριος: «Φαρμακογνωστική μελέτη φυτών της Κρητικής χλωρίδας» (2007)
 129. Κουσουλός Κωνσταντίνος: «Ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων μεθόδων υψηλής ταχύτητας για τον προσδιορισμό φαρμάκων σε βιολογικά υγρά με την τεχνική της δίδυμης φασματομετρίας μαζών» (2007)
 130. Κριτσανίδα Μαρίνα: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Φαρμακολογικη αξιολόγηση νέων παραγώγων Ιντιρουμπίνης» (2007)
 131. Ναχμία Βικτωρία: «Σχεδιασμός και Σύνθεση νέων αναλόγων φυσικών και ενδογενών κανναβινοειδών» (2007)
 132. Παπαναστασίου Ιωάννης: «Αδαμαντανικές Ιμιδαζολίνες και Οξαζολίνες Φαρμακολογικού ενδιαφέροντος» (2007)
 133. Παπαδοπούλου Βασιλική: «Νέοι τρόποι περιγραφής της διάλυσης και της Βιοφαρμακευτικής ταξινόμησης των φαρμάκων» (2008)
 134. Αποστόλου Κωνσταντίνος: «Αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών για την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων μεθόδων προσδιορισμού φαρμάκων σε πλάσμα με την τεχνικη της δίδυμης φασματομετρίας μαζών» (2008)
 135. Βασιλόπουλος Γεώργιος: «Ανάπτυξη συστήματος φαρμακοοικονομικής πολιτικής. Η περίπτωση της Ρουμανίας» (2008)
 136. Βρακάς Δημήτριος: «Συγκριτική μελέτη της χρωματογραφικής συγκράτησης φαρμακευτικών μορίων σε στήλες ακινητοποιημένων τεχνητών μεμβρανών (ΙΑΜ) και αντιστρόφου φάσεως. Εφαρμογή στην ανάλυση δεδομένων διαπερατότητας» (2007)
 137. Παπαδοπούλου Παναγιώτα: «Απομόνωση και Μελέτη Βιοδραστικών Μεταβολιτών από Λειχήνες».(2008)
 138. Θεοδώρου Ελισάβετ: «Νευροπροστατευτικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές και σιδηροδεσμευτικές ιδιότητες» (2008)
 139. Κιζιρίδη Χριστίνα – Χρυσή: «Σχεδιασμός και σύνθεση νέων 1,2-διθειολανικών αναλόγων με νευροπροστατευτική δδράση» (2008)
 140. Λουγιάκης Νικόλαος: «Σχεδιασμός, σύνθεση και φαρμακολογική αξιολόγηση νέων υποκατεστημένων πυραζολοπυριδινών ως αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών» (2008)
 141. Γιαγκίνης Κωνσταντίνος: «Συμβολή στην προτυποποίηση των χρωματογραφικών συνθηκών για τον προσδιορισμό δεικτών λιποφιλίας. Εφαρμογή πειραματικών ή υπολογιστικών τιμών στις ποσοτικές σχέσεις δομής-δράσης; Η περίπτωση των PPAR-γ αγωνιστών» (2008)
 142. Παύλου Παναγούλα: «Η επίδραση της υπεριώδους ακτινολογίας και του καπνού του σιγαρέττου στο δέρμα. Αναστολή των επιβλαβών συνεπειών με τη χορήγηση του αντιοξειδωτικού πυκνογενόλη» (2008)
 143. Ναξάκης Γεώργιος: «Σχεδιασμός και σύνθεση μη κλασσικών κανναβινοειδών και ανάπτυξη νέων οργανοκαταλυτών για την εναντιοεκλεκτική σύνθεση τους» (2009)
 144. Σαρόγλου Βασιλική: «Απομόνωση βιοδραστικών μεταβολιτών από τα φυτά Anthemis melanolepis Boiss & Centaurea spinosa L. (Asteraceae) και ενσωμάτωση των δραστικών ουσιών σε λιπιδικά συστήματα μεταφοράς με στόχο τη βελτιστοποίηση της βιολογικής του δράσης» (2009)
 145. Ιωάννου Ευσταθία: «Απομόνωση και Ταυτοποίηση Βιοδραστικών Δευτερογενών Μεταβολιτών από το Φαιοφύκος Dilophus spiralis και Μελέτη των Ενδοφυτικών του Βακτηρίων» (2009)
 146. Μπακοπούλου Φλώρα: «Μελέτη της χρήσης και εξατομίκευσης της δοσολογίας φαρμάκων σε νεογνά και ενήλικες ασθενείς Μονάδας Εντατικής Θεραπείας» (2009)
 147. Αμπάτης Διονύσιος: «Φυτοχημική ανάλυση του φαιοφύκους Taonia atomaria» (2009)
 148. Φυτάς Χρήστος: «Σύνθεση σπειρανικών αδαμαντανικών 2,6-δικετοπιπεραζινών και 1-(2-αρυλο-2-αδαμαντυλο) πιπεραζινών. Αξιολόγηση της αντικαρκινικής και αντιτρυπανοσωμικής δράσης» (2009)
 149. Βουγογιαννοπούλου Κωνσταντίνα: «Σύνθεση υδατοδιαλυτών παραγώγων ιντιρουμπίνης ως αναστολείς κινασών – Φυτοχημική μελέτη του φυτού Raputia simulans Kallunki» (2009)
 150. Γαρδίκης Κωνσταντίνος: «Εφαρμογή της τεχνολογίας των λιποσωμάτων και δενδριμερών στο σχεδιασμό και τη μελέτη νέων χιμαιρικών νανοσυστημάτων μεταφοράς του αντικαρκινικού φαρμάκου Δοξορουβικίνη» (2010)
 151. Μυριανθόπουλος Βασίλειος: «Δομική μελέτη αλληλεπιδράσεων μεταξύ κινασών και μικρών μορίων – αναστολέων» (2010)
 152. Παράσχος Σωτήριος: «Φυτοχημική και φαρμακολογική μελέτη της μαστίχας Χίου» (2010)
 153. Σταθοπούλου Κωνσταντίνα: «Χημική ανάλυση επιλεγμένων φυσικών πρώτων υλών με χρωστική χρήση. Μελέτη της πιθανής βιολογικής τους δράσης» (2010)
 154. Αργυροπούλου Αικατερίνη: «Χημική ανάλυση των βιοδραστικών δευτερογενών μεταβολιτών του ενδημικού φυτού Marrubium thessalum. Αξιοποίηση των βιοδραστικών μεταβολιτών μέσω υδροπονικών καλλιεργειών» (2010)
 155. Βούλγαρη Αφροδίτη: «Μελέτη των φωτοεπαγομένων διεργασιών στις οξικάμες, των παραγόντων που τις καθορίζουν και των πιθανών δομών των φωτοπροϊόντων τους, με ειδικές μεθόδους χρωματογραφικής ανάλυσης και φασματοσκοπίας» (2010)
 156. Κολοκούρη Φιλομήλα: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων αντιδραστηρίων παραγωγοποίησης αμινοξέων & αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατεργασίας σε μεθόδους LC-MS/MS» (2010)
 157. Βασιλείου Μαρία: «Εφαρμογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων στη μεταβολομική μελέτη καρκινικών δειγμάτων ανθρώπινου ορού με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και σε μελέτες σχέσεων δομής-δράσης (QSAR)» (2010)
 158. Τσιρίπιλλου Φωτεινή: «Απομόνωση φυσικών παραγώγων με δράση ανασταλτική των CDKs» (2010)
 159. Κοΐνη Ευτυχία: «Σχεδιασμός και σύνθεση νέων 1,4-βενζοξαζινικών αναλόγων με νευροπροστατευτική δράση» (2011)
 160. Πολίτης Σταύρος: «Εφαρμογή τεχνικών πειραματικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη μιας ταχείας, ευέλικτης και λιτής διεργασίας παραγωγής σφαιριδίων ελεγχόμενης αποδέσμευσης» (2011)
 161. Διακίδου Αμαλία: «Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των περιεχομένων του στομάχου και του ανιόντος παχέος εντέρου: Σημασία στην αποδέσμευση των φαρμάκων από per os χορηγούμενα φαρμακευτικά προϊόντα» (2011)
 162. Εικοσιπεντάκη Αφροδίτη: «Νέα κυτταροτοξικά C2-υποκατεστημένα διμερή παράγωγα της πυρρολο[2,3-ƒ]κινολίνης: Μελέτες μοριακής προσομοίωσης Monte Carlo και φασματοσκοπίας NMR στην ελεγχόμενη αποδέσμευσή τους από στερεές φαρμακοτεχνικές μορφές» (2011) 
 163. Δαμιανάκος Χαρίλαος: «Φυτοχημική μελέτη (απομόνωση και καθορισμός χημικής δομής) ουσιών και αναλόγων τους από Ελληνικά φυτά (οικογένειες Boraginaceae, Myrtaceae, Punicaceae, Lamiaceae) και βιολογικές δράσεις» (2011)