Αρχική σελίδα » Έρευνα » Προκηρύξεις Ερευνητικών Προγραμμάτων

Προκηρύξεις Ερευνητικών Προγραμμάτων

04-09-2017 Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ – Ε.Κ.Π.Α.

  Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ – Ε.Κ.Π.Α.   Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοινώνει την έναρξη του έργου “Ενίσχυση Εστιών Αριστείας του ΕΚΠΑ” στα γνωστικά αντικείμενα της Μοριακής...


01-04-2016 OPEN POSITIONS funded by the EU H2020 Marie Curie Actions/PEARRL

PEARRL is a Marie Sklodowska-Curie European Training Network offering a comprehensive training program addressing the challenges of developing emerging drug candidates into new licensed medicines with innovative drug formulation...


22-07-2013 Προκήρυξη μίας θέσης Διδακτορικής Διατριβής στο αντικείμενο της Βιοφαρμακευτικής

  Προκήρυξη μίας θέσης Διδακτορικής Διατριβής στο αντικείμενο της Βιοφαρμακευτικής στον Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προκήρυξη


17-10-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών ΟΣΤΕΟΠΡΟ 2

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών ΟΣΤΕΟΠΡΟ 2


29-09-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών DAMP 2

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών DAMP 2


31-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών ΟΣΤΕΟΠΡΟ 1

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών ΟΣΤΕΟΠΡΟ 1


03-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών DAMP 1

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών DAMP 1