Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Ολες οι Ανακοινώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.09.2019

AIESEC - Εθελοντικός οργανισμός νέων 9/2019

 

 

    Η AIESEC είναι το μεγαλύτερο δίκτυο νέων που αποτελείται και διοικείται αποκλειστικά από

άτομα ηλικίας 18-30 ετών, με παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές.

Σκοπός της είναι η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στους νέους μέσα από διαπολιτισμικές

ανταλλαγές, φύσης εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή επιχειρηματικότητας. Από το 2015,

η AIESEC συνεργάζεται με τον ΟΗΕ με σκοπό την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης

Ανάπτυξης και της Ατζέντας 2030. Αυτή τη περίοδο έχουν ανοίξει θέσεις για νέα μέλη που επιθυμούν να έρθουν στον οργανισμό μας. 

       Δείτε εδώ το μηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο