Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προβολή Μεταπτυχιακών

Προβολή νέων

01.03.2012

ΠΜΣ και Υποτροφίες Κορέας- Υποτροφίες Masdar

 

Θ Ε Μ Α :  1. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο Korea Development Institute/Koρεατικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης (KDI) στη Σεούλ της Κορέας και πρόγραμμα υποτροφιών της Κορεατικής Κυβέρνησης (Korean Government Scholarship Program KGSP).

                   2. Χορήγηση δέκα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές από το κρατικό Ινστιτούτο MASDAR στα H.A.E.

 

Σ Χ Ε Τ: τα υπ’ αρ. 13431/Ι/8.2.2012 (1112011538/ 24.2.2012) και 13324/Ι/8.2.2012

(111201135/24.2.2012)  έγγραφα του Τμήματος Α΄ Υποτροφιών της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

             Σας προωθούμε τα  ανωτέρω σχετικά έγγραφα που αφορούν  στα αντικείμενα  του θέματος και παρακαλούμε για την ενημέρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και για την ανάρτηση της σχετικής προκήρυξης στην ιστοσελίδα και στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματός σας.

 

Με εντολή Πρύτανη

Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Έρευνας

Άννα Κυπριάδου