Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προβολή Μεταπτυχιακών

Προβολή νέων

20.04.2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Λογιστική και Ελεγκτική»

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Λογιστικής

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Λογιστική και Ελεγκτική»

 

http://www.teicrete.gr/msc-accaud/

 

 

Το Τμήμα Λογιστικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ανακοινώνει ότι από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-'13 (Οκτώβριος 2012) ξεκινά ο 4ος κύκλος σπουδών, του διετούς αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Λογιστική και Ελεγκτική».

Τυπικά προσόντα υποψηφίων στο ΠΜΣ είναι, αφενός το πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) Οικονομικής κατεύθυνσης και αφετέρου η γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Lower. Τα κριτήρια επιλογής είναι η προπτυχιακή επίδοση (βαθμός πτυχίου, βαθμολογία στα συναφή με το ΠΜΣ μαθήματα ειδικότητας, ερευνητικές εργασίες), τυχόν άλλοι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, η επαγγελματική εμπειρία, δύο συστατικές επιστολές και προσωπική συνέντευξη. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται στο διάστημα Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 έως και Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Σχετικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά 11:00-13:00 στα τηλ. 2810 3796-12 ή 36 ή 41 ή 65 ή 29 και επιπλέον Τετάρτη και Παρασκευή 15:00-17:00 στο τηλ. 2810 379678 (1ος όροφος κτιρίου ΣΔΟ, Γραφείο 1).

 

 

Ηράκλειο, 3 Απριλίου 2012

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστικής

& Διευθυντής του ΠΜΣ

Αναπλ. Καθηγητής Θ.Σταματόπουλος