Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.09.2019

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

   

   1. ΑΙΤΗΣΗ 

   2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2019-20

   3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2019-20

   4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ 2018