Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.09.2019

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2020 - 2021

 

Η Ελβετική κυβέρνηση μέσω της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής για Υποτροφίες ξένων φοιτητών (CFBE) χορηγεί υποτροφίες για ερευνητές από όλα τα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελβετία και αφορούν ερευνητικά προγράμματα ενός έτους σε επίπεδο διδακτορικών ή μετα-διδακτορικών σπουδών, καθώς και διδακτορικά προγράμματα. Επίσης προσφέρονται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς των Τεχνών. Για κάθε χώρα προσφέρονται υποτροφίες συγκεκριμένου τύπου. Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τους τύπους και τη διάρκεια των υποτροφιών, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, την προετοιμασία του φακέλου και την εύρεση επόπτη για την έρευνα, μπορούν να αναζητηθούν στο συνημμένο έγγραφο με τίτλο «Application Guidelines for the Academic Year 2020-2021» και στις εξής ιστοσελίδες:
English: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng

Français: www.sbfi.admin.ch/scholarships_fr
Italiano : www.sbfi.admin.ch/scholarships_it
Deutsch: www.sbfi.admin.ch/scholarships_de
Οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν τις αιτήσεις από την Ελβετική Πρεσβεία (e-mailathens@eda.admin.chστην Αθήνα. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2019.