Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ισχύ έσω το ακ. έτος εισαγωγή 2017-2018

Στο Τμήμα Φαρμακευτικής λειτουργούν τα εξής προγράμματα:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ Μ.Δ.Ε

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣΑΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 21-12-2016

 

 

Συνοπτικό περιεχόμενο μεταπτυχιακών μαθημάτων

 

 

Αναλυτικές Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον στoν Οδηγό Σπουδών 2015-2016  ή στην Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής