Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί στο Τμήμα Φαρμακευτικής από το 1993, ενώ ο ΣΥλλογος ΜΕταπτυχιακών Φοιτητών Φαρμακευτικής Αθηνών (ΣΥ.ΜΕ.Φ.Φ.Α.) ιδρύθηκε το 1998. Εκπροσωπεί το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Ο ΣΥ.ΜΕ.Φ.Φ.Α. διοικείται από 7μελές Δ.Σ. που εκπροσωπεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στα όργανα Διοίκησης του Τμήματος (Δ.Σ.και Γεν. Συνέλευση Τμήματος και Τομέων).

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο ΣΥ.ΜΕ.Φ.Φ.Α., επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου πατώντας εδώ.