Αρχική σελίδα » Πρακτική Ασκηση

ΠΡΟΛΟΓΟΣ


 
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 110/1993 η φοίτηση στο Τμήμα Φαρμακευτικής από το Ακαδημαϊκό Έτος 1993-94 είναι πενταετής (10 εξάμηνα). 8 εξάμηνα Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης και 2 εξάμηνα (4 τρίμηνα) Πρακτικής Άσκησης.
Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». (Φορέας Χρημ/σης: Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) με την επίβλεψη και τον έλεγχο του Επιστημονικού Υπευθύνου.
Η αμοιβή του Φοιτητή και η ασφαλιστική του κάλυψη θα είναι 200 Ευρώ ανά Μήνα, και η πληρωμή τους θα γίνει από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών.    
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα αυτό, οι Φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής που έχουν ολοκληρώσει το 8ο Εξάμηνο Σπουδών, μπορούν (εφ’ όσον επιλεγούν) να ασκηθούν για ένα Τρίμηνο σε Φαρμακείο Νοσοκομείου ή σε Φαρμακοβιομηχανία ή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
Ο κατάλογος των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων και Φαρμακοβιομηχανιών που δημοσιεύεται στη συνέχεια, δύναται να διευρυνθεί.
Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Συνεργαζόμενους Φορείς: Νοσοκομεία, Φαρμακοβιομηχανίες και Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και συγκεκριμένα τους Συναδέλφους Φαρμακοποιούς που εποπτεύουν τους Φοιτητές στο χώρο εργασίας τους.
 


 
 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ομ. Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου