Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Θ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  • Πρακτική Άσκηση

  • Πτυχιακή Εργασία

 

Ι΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  • Πρακτική Άσκηση

  • Πτυχιακή Εργασία