Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Επιλογής » Βιοφαρμακευτική - Φαρμακοκινητική ΙΙ

 

ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΙΙ

Διδάσκοντες: Χ. Ρέππας (Καθηγητής), Γ. Βαλσαμή, Μ. Συμιλλίδου (Αναπλ. Καθηγήτριες), Μ. Βερτζώνη (Επ. Καθηγήτρια)

Περιεχόμενο:


Εισαγωγή

Δι-διαμερισματικό μοντέλο κατανομής: Ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση.
Επαναλαμβανόμενη χορήγηση φαρμάκων: Εμπειρική προσέγγιση. Μονο-διαμερισματικό μοντέλο: Ενδοφλέβια χορήγηση σε σταθερά χρονικά διαστήματα. Μονο-διαμερισματικό μοντέλο: Χορήγηση Per os σε σταθερά χρονικά διαστήματα.
Κατανομή φαρμάκων στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
Χορήγηση φαρμάκων από διάφορες εξωαγγειακές οδούς: Χορήγηση μέσω των κεντρικών και πνευμονικών αεραγωγών. Χορήγηση από τη ρινική κοιλότητα, από τη στοματική κοιλότητα. Χορήγηση στον οφθαλμό, στον κόλπο, από το ορθό. Διαδερμική, ενδομυϊκή χορήγηση.
Φαρμακοκινητικά – φαρμακοδυναμικά μοντέλα
Βιοτεχνολογικά  φάρμακα: Βασικές έννοιες, φαρμακοκινητικά – φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά.
Απορρόφηση του φαρμάκου μετά από per os χορήγηση στα παιδιά: Παιδιατρικοί πληθυσμοί, παιδιατρικά προϊόντα, φυσιολογικά χαρακτηριστικά του γαστρεντερικού αυλού των παιδιών, επίδραση της τροφής στην απορρόφηση του φαρμάκου από το γαστρεντερικό αυλό, κλινικές μελέτες.
Απορρόφηση του φαρμάκου μετά από per os χορήγηση σε υπερήλικες: Φυσιολογικά χαρακτηριστικά του γαστρεντερικού αυλού των υπερηλίκων και επίδραση στην απορρόφηση του φαρμάκου.

 

Προτεινόμενο σύγγραμμα – Διδακτικές σημειώσεις:
«Φαρμακοκινητική» Π. Μαχαίρας, Μ. Συμιλλίδου