Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Επιλογής » ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διδάσκοντες: Μ. Ράλλης (Επικ. Καθηγητής)

Περιεχόμενο:

 -ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Φάρμακα, Καλλυντικά, Ιατροτεχνολογικά)

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

-ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ –ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ –ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

-ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

-ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ –ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

-ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Απαιτήσεις Ασφαλείας

Έλεγχοι:

Α. Με Βάση την Σύνθεση

Β. In Vitro Μελέτες

Γ. In Vivo σε Ανθρώπους

-ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Απαιτήσεις Ασφαλείας - Επαγρύπνηση

Έλεγχοι:

Α. In Vitro Μελέτες

Β. In Vivo σε Πειραματόζωα

Γ. In Vivo Κλινικές Μελέτες

Δ. Βιβλιογραφική Αξιολόγηση

 

 

-ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Δείκτες Προστασίας από την Ηλιακή Ακτινοβολία

Ενυδάτωση – Ξηροδερμία

Φραγμός του Δέρματος

Γήρανση

Λιπίδια – Λιπαρό Δέρμα

Μαλλιά-Ανάπτυξη Τριχών-Πυτιρίδα

Άλλες Φυσιολογικές Λειτουργίες (ρΗ, αιματική ροή,θερμακρασία, μηχανικές ιδιότητες δέρματος….)

-ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Α. Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

Β. Προκλινική Τεκμηρίωση

Γ. Κλινική Τεκμηρίωση – Μέλετες - Πρωτόκολλα

Σχεδιασμός, Κατευθυντήριες Γραμμές, Υλοποίηση, Ειδικές Απαιτήσεις

-ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ