Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Επιλογής » Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στον Κλάδο της Φαρμακευτικής

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Διδάσκων:  θα οριστεί κατά το εαρινό εξάμηνο στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

στο ΕΚΠΑ»

 

Περιεχόμενο:

Γενικό Μάθημα, βασικό υλικό διδασκαλίας:

Μέρος Α΄: Οι βασικές έννοιες

 • Έννοια της επιχειρηματικότητας

 • Αβεβαιότητα, Κίνδυνος και Απόδοση

 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

 • Ο Εντοπισμός των Επιχειρηματικών Ευκαιριών

 • Το επιχειρηματικό Πλεονέκτημα

 • Διεθνής Επιχειρηματικότητα- Διεθνής Επιχειρηματική Κουλτούρα

Μέρος Β΄: Ο Επιχειρηματίας και το Περιβάλλον του

 • Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του Επιχειρηματία

 • Κοινωνία και Επιχειρηματικότητα

 • Το Επιχειρηματικό και Οικονομικό Περιβάλλον

Μέρος Γ΄: Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Ανάπτυξη

 • Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

 • Τα Πρώτα Βήματα μιας Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας

 • Οι Επιχειρηματικές Δυσκολίες

 • Η Επιτυχημένη Επιχειρηματικότητα

Μέρος Δ΄: Διοίκηση της Επιχείρησης

 • Διοίκηση και Διαχείριση των Πόρων της Επιχείρησης

 • Βασικές Αρχές Λογιστικής και Κοστολόγησης

 • Προώθηση πωλήσεων

 • Ποιότητα Προϊόντος

Μελέτες περιπτώσεων:

Οι μελέτες περιπτώσεων είναι εξειδικευμένο υλικό για τις ανάγκες του τμήματος της Φαρμακευτικής. Οι μελέτες περιπτώσεων είναι μικρές «ιστορίες» πραγματικών ή φανταστικών επιχειρήσεων στις οποίες περιλαμβάνονται στοιχεία και έννοιες που μπορεί να έχουν παρουσιαστεί στη θεωρία. Οι Μελέτες περιπτώσεων, που θα δοθούν υπό μορφή σημειώσεων, θα αποτελούν την εμπειρική απεικόνιση των θεωρητικών γνώσεων που θα προσφέρει το μάθημα της Επιχειρηματικότητας και σκοπός τους είναι η περαιτέρω εμπέδωση της ύλης από την πλευρά των φοιτητών.