Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Επιλογής » Εργ. Φαρμακευτικής Βοτανικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

Διδάσκοντες: Ο.Τζάκου (Καθηγήτρια), Θ.Κωνσταντινίδης (Αναπλ. Καθηγητής) 

Εργαστηριακές Ασκήσεις: Κ.Γκραίκου, Π. Πολυχρονόπουλος (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιεχόμενο:


Άσκηση 1η: Φύκη

Άσκηση 2η: Μύκητες

Άσκηση 3η: Λειχήνες, Βρύα, Πτεριδόφυτα

Άσκηση 4η: Γυμνόσπερμα

Άσκηση 5η: Φύλλα, Άνθος, Ταξιανθίες, Καρποί

Άσκηση 6η: οικογένειες Ranunculaceae, Papaveraceae, Cruciferae, Malvaceae

Άσκηση 7η: οικογένειες Leguminosae, Umbelliferae, Labiatae, Solanaceae, Compositae, Iridaceae.