Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Επιλογής » Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκοντες: I. Χήνου (Καθηγήτρια), Ν.Φωκιαλάκης (Επικ. Καθηγητής) 

Φροντιστηριακές Ασκήσεις: Κ. Γκραίκου (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιεχόμενο:

- Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία

- Βιοτεχνολογία μικροοργανισμών (αρχές γενετικής μηχανικής στη βιοτεχνολογία μικροοργανισμών - στρατηγικές γενετικής τροποποίησης μικροοργανισμών – βιοαντιδραστήρες και συστήματα συνεχούς καλλιέργειας)

- Βιοτεχνολογία φυτών ( αρχές γονιδιακού χειρισμού, Agrobacterium και μεταφορά DNA, φορείς και διαγονιδιακά φυτά, ιστοκαλλιέργεια-κυτταροκαλλιέργεια)

- Καλλιέργειες ζωικών κυττάρων (μέθοδοι κλωνοποίησης)

- Βασικές τεχνικές μοριακής βιολογίας

- Κλωνοποίηση γονιδίων σε βακτήρια και ευκαρυωτικά κύτταρα

- Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην φαρμακευτική ( αμινοξέα, πρωτεΐνες, ένζυμα, ορμόνες, βιταμίνες, δευτερογενείς μεταβολίτες, αντιβιοτικά, εμβόλια, μονοκλωνικά αντισώματα κ.α.)

- Βιοτεχνολογία, βιοηθική και μελλοντική χρήση της στην γονιδιακή θεραπεία