Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Επιλογής » ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διδάσκοντες: Β. Μυριανθόπουλος (για το ακαδ. έτος 2017-2018)

Περιεχόμενο:

Το μάθημα αναφέρεται στις μεθοδολογίες αιχμής που εμπλέκονται στην ανακάλυψη νέων βιοδραστικών ενώσεων-οδηγών (lead compounds), την επικύρωση νέων φαρμακολογικών στόχων (target validation) και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων (drug discovery).

Βασικές έννοιες, μεθοδολογίες και τεχνικές όπως η θερμοδυναμική μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ φαρμάκου και φαρμακολογικού στόχου, η συσχέτιση βιολογικών και θερμοδυναμικών μεγεθών, οι διάφορες δομικές, βιοφυσικές και βιοχημικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων, οι μέθοδοι in vitro σε απομονωμένο στόχο και σε κυτταρικά συστήματα, ο μαζικός φαρμακολογικός έλεγχος, οι διάφορες υπολογιστικές μέθοδοι, οι μοριακές προσομοιώσεις, η προσέγγιση ανακάλυψης μέσω μορίων-θραυσμάτων και η αξιολόγηση συλλογών μικρών μορίων για εύρεση νέων ενώσεων-οδηγών απαρτίζουν τα βασικά σημεία της ύλης του μαθήματος.

Στο μάθημα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές των ανωτέρω μεθοδολογιών στην ανακάλυψη φαρμακομορίων που συμπεριλαμβάνονται στην ύλη των μαθημάτων της Φαρμακευτικής χημείας.