Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Επιλογής » ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διδάσκοντες: Ν. Λουγιάκης (για το ακαδ. έτος 2017-2018)

Περιεχόμενο:

  • Κατηγοριοποίηση και ονοματολογία των οργανικών ενώσεων.
  • Αρωματικές ενώσεις: αρωματικότητα, αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης και πυρηνόφιλης αρωματικής υποκατάστασης αρωματικών και ετεροκυκλικών οργανικών ενώσεων.
  • Βασικές αρχές φασματοσκοπίας υπερύθρου (IR), πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και μάζας (MS).
  • Χρήση τους στην ταυτοποίηση της δομής οργανικών ενώσεων.
  • ροστατευτικές ομάδες στην οργανική σύνθεση.
  • Η ρετροσύνθεση στην οργανική χημεία. Αντιδράσεις σύζευξης στην οργανική σύνθεση.
  • αραδείγματα σύνθεσης και ταυτοποίησης της δομής οργανικών μορίων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος.