Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Επιλογής » Μαθήματα Σχεδιασμού Φαρμακοτεχνικών Μορφών

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Διδάσκων: Δ. Ρέκκας (Αναπλ. Καθηγητής)

Περιεχόμενο:

 • Ποιότητα συμμόρφωσης και Ποιότητα σχεδιασμού
 • Οι βασικοί μελετητές της Ποιότητας και οι θεωρίες τους
 • Οι έννοιες της Διεργασίας και του Συστήματος
 • Μεθοδολογίες βελτίωσης της Ποιότητας
 • Οι κανονιστικές οδηγίες για την ενσωμάτωση της Ποιότητας στο Φαρμακευτικό προϊόν
 • ICH Q8 (Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων)
 • ICH Q9 (Διαχείρηση Διακινδύνευσης Ποιότητας)
 • ICHQ10 (Φαρμακευτικό Σύστημα Ποιότητας)
 • Επικύρωση των Διεργασιών παραγωγής
 • Ο σχεδιασμός των πειραμάτων ως μέσο για την ορθολογική ανάπτυξη των Φαρμακευτικών Προϊόντων
 • Εισαγωγή στους σχεδιασμούς καθορισμού παραγόντων και στους σχεδιασμούς μιγμάτων
 • Τα εργαλεία του στατιστικού ελέγχου των διεργασιών με έμφαση στα διαγράμματα Pareto. Αιτίου-Αιτιατού και Ροής-Χαρτογράφησης των διεργασιών
 • Διαγράμματα ελέγχου και εκτίμησης της ικανότητας των διεργασιών
 • Παραδείγματα εφαρμογής και μελέτες περίπτωσης