Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Επιλογής » ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Διδάσκων: θα οριστεί κατά το εαρινό εξάμηνο στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΕΚΠΑ»

Περιεχόμενο:

 • Εισαγωγή στην Φαρμακευτική Φροντίδα: ορισμός, ιστορική προσέγγιση του όρου, αρχές φαρμακευτικής φροντίδας.
 • Μέθοδοι και πρακτικές Φαρμακευτικής Φροντίδας.
 • Ο αυξημένος ρόλος του φαρμακοποιού στις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Υγείας.
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση της θεραπευτικής σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον.
 • «Διασφάλιση Ποιότητας» και διαχείριση των υπηρεσιών Φαρμακευτικής Φροντίδας.
 • Η συνεισφορά των υπηρεσιών Φαρμακευτικής Φροντίδας στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
 • Στοιχεία Φαρμακοεπαγρύπνησης συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες Φαρμακευτικής Φροντίδας.
 • Ειδικές ομάδες ασθενών και Φαρμακευτική Φροντίδα – διαχείριση κινδύνου.
 • Ο ρόλος και η ανάπτυξη των νέων e-τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας.
 • Pharmaco-economics και πολιτικές δημόσιας υγείας: η συνεισφορά των υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας.
 • Επιχειρηματικότητα στον 21ο αιώνα: Φαρμακευτική Φροντίδα και ηλεκτρονικό φαρμακείο.
 • Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE).