Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Επιλογής » Υγιεινή – Επιδημιολογία

ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκοντες: Α. Λινού, Α. Χατζάκης, Ε. Πετρίδου, Π. Λάγιου, Ι. Τούντας, Α. Νάσκα, Χ. Μπάμια, Β. Μπενέτου, Θ. Ψαλτοπούλου, Μ. Καντζανού, Δ. Παρασκευής, Β. Σύψα, Ε. Σαμόλη, Γ. Μαγιορκίνης

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή (Κεφ.1), Αιτιολογία και ταξινόμηση στην Ιατρική (Κεφ.2), Πηγές στοιχείων (Κεφ.3), Πραγμάτωση μιας περιγραφικής επιδημιολογικής έρευνας (Κεφ.4), Δείκτες νοσηρότητας και Θνησιμότητας (Κεφ.5), Διαμόρφωση και έλεγχος αιτιολογικών υποθέσεων (Κεφ.6), Περιγραφική Επιδημιολογία-Χαρακτηριστικά προτύπων (Κεφ.7), Περιγραφική Επιδημιολογία –Χαρακτηριστικά τόπου (Κεφ.8), Περιγραφική Επιδημιολογία-Χαρακτηριστικά χρόνου (Κεφ.9), Προοπτικές έρευνες (Κεφ.10), Αναδρομικές έρευνες (Κεφ.11), Αξιολόγηση θεραπευτικών μέτρων (Κεφ.14), Προσυμπτωτικός έλεγχος (Κεφ.15), Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων (Κεφ.17), Επιδημικές εκκρήξεις (Κεφ.18).