Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Σύλλογος Φοιτητών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Σύλλογος Φοιτητών Φαρμακευτικής Αθήνας «Ο ΓΑΛΗΝΟΣ», ιδρύθηκε το 1975 και περιλαμβάνει όλους τους φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εγγραφή στο Σύλλογο φοιτητών είναι ταυτόχρονη με την εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής. Η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου φοιτητών σχετίζεται με την ιδιότητα του φοιτητή και χάνεται στην περίπτωση που χαθεί και αυτή (π.χ ολοκλήρωση σπουδών).

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου αποτελείται από 7 μέλη και εκλέγεται με τις θεσμοθετημένες ετήσιες φοιτητικές εκλογές. Ανώτερο διοικητικό όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των φοιτητών, η οποία λαμβάνει, επικυρώνει, ή αναιρεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. Ο Σύλλογος εκπροσωπεί τους φοιτητές στα όργανα του Τμήματος αλλά και του Πανεπιστημίου γενικότερα με μέλη του ή άλλους εκλεγμένους εκπροσώπους.