Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Ωρολόγιο πρόγραμμα » Εξάμηνο Β

 


Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8-9

Γεν. Βοτ. (Εργ. Βιολ.) 

 

 

 

 

9-10

»

Γεν. Βοτ. (Εργ.Βιολ.) 

 

Βιολ. (Εργ.Βιολ.)

Ανόργ. Χημεία ΙΙ (Π) ΦΜ2

10-11

»

» 

Ανόργ. Χημεία ΙΙ (Π) ΦΜ2

»

»

11-12

Γεν. Βοτ. (Π) ΦΜ2

» 

Οργ. Χημεία ΙΙ (Π)ΦΜ2 

»

Στατιστικες Μέθοδοι (Π) Δ7

12-1

»

Βιολογία (Π)

ΦΜ2

Γεν. Βοτ. (Εργ. Βιολ.)

 Βιολ. (Εργ.Βιολ.)

Οργ. Χημεία ΙΙ (Π)

ΦΜ2

» 

1-2

Ανόργ. Χημεία ΙΙ (Π) ΦΜ2

»

» 

»

» 

 

2-3

» 

»

» 

»

Γεν. Βοτ. (Π) ΦΜ2

 

 

3-4

Βιολογία (Εργ.Βιολ.)

 Οργ. Χημεία ΙΙ (Π) ΦΜ2

Στατιστικές Μέθοδοι (Π) ΦΜ2

Γεν. Βοτ. (Εργ.Βιολ) 

Βιολ. (Ερ.Βιολ)

 

4-5

»

 »

» 

»

 »

 

5-6

» 

 

 

»

 »

 

6-7