Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Ωρολόγιο πρόγραμμα » Εξάμηνο Δ

 


Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8-9

 

 

 

 

 

9-10

Φαρμ. Μικροβιολογία (Εργ.) (Γουδή) 

Ραδιοφαρμακευτική Χημεία (Π) Δ2

Φαρμ. Βοτ. (Εργ.)

(Εργ. ΦΓ)

 Αναλυτ. Χημεία ΙΙ (Π) Εργ. Ανάλ. Φαρμ. Βοτ. (Εργ.)

(Εργ. ΦΓ)

10-11

» 

Φυσικοχημεία (Π)

ΦΜ2

»

» 

»

11-12

 

 Αναλυτ. Χημεία ΙΙ (Π)

(Αιθ.Τμ. Χημ.)

»

Φαρμ. Βοτανική (Π) (Εργ. ΦΓ) 

» 

12-1

 

» Αναλυτ. Χημεία ΙΙ (Φροντ.) Δ2 + Δ8+Αιθ.Τμ. Χημ. »

Χημεία Τροφίμων - Διατροφή (Π)

(Αιθ. Τμ. Χημ.)

1-2

Φαρμ. Βοτ. (Π)

(Εργ. ΦΓ)

 Χημεία Τροφίμων - Διατροφή (Π)

(Αιθ.Τμ. Χημείας)

Αναλυτ. Χημεία ΙΙ (Εργ.)

 Φυσικοχημεία (Π)

Δ2

»

2-3

Φυσικοχημεία

(Εργ. Τμ. Χημείας)

Φαρμ. Μικροβιολογία (Π) (Γουδή)  »

» 

Φαρμ. Μικροβιολογία (Π) (Γουδή)

3-4

»

»

»

Ραδιοφαρμακευτική Χημεία (Π) Δ2

» 

4-5

»  Παθοφυσιολογία των Νόσων(Π)

(Γουδή)

»

»  

Παθοφυσιολογία των Νόσων (Π)

(Γουδή) 

5-6

» 

 »

» 

  

» 

6-7

 

 

»