Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Ωρολόγιο πρόγραμμα » Εξάμηνο Ε

 


Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ


ΤΡΙΤΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8-9

 

 

 

 

 

 

9-10

Φαρμ. Τεχν. Ι (Π) Δ7 

Φαρμακολογία Ι (Π) Δ7

 

Βιοφ.-Φαρμ.Ι (Π) Δ7

 Φαρμακολογία Ι (Π) Δ7

Βιοφ.-Φαρ.Ι (Π) Δ7

10-11

»

»

 

»

 »

»

11-12

Φαρμακογνωσία Ι (Π) Δ8

Φαρμ. Xημεία Ι (Π) ΦΜ2

 

Φαρμακολογία Ι (ΦΑ) Δ7

Φαρμακογνωσία Ι (Π) Δ8

Φαρμ. Xημεία Ι (Π) ΑΦΧ

12-1

»

»

 

Φαρμακογνωσία Ι (Π) Δ8

 »

»

1-2

 

 

Φαρμ. Τεχν. Ι (Π) Δ7

 Φαρμ. Xημεία Ι

(Π) ΑΦΧ

 

2-3

Φαρμ Xημ Εργ.+Δ1+
Αιθ. Πολυμ.

Φαρμ/

σια

Εργ.+Δ8

Βιοφ-Φαρ Εργ.+

Δ7+Δ2+

Αιθ. Πολυμ. 

Φαρμ/

σια Δ8+ Εργ.+ Αιθ. Πολυμ. 

Φαρμ Xημ Εργ.+Δ1+Αιθ. Πολυμ.

Φαρμ. Xημ Εργ.+Δ1

+Αιθ. Πολυμ.

 

Φαρμ/

σια

Εργ.+Δ8

Βιοφ-Φαρ Εργ.+

Δ7+Δ2+ Αιθ. Πολυμ.

 

Φαρμ Xημ Εργ.+Δ1+Αιθ. Πολυμ.

Φαρμ/σια Εργ.+Δ8

Βιοφ-Φαρ Εργ.+

Δ7+ Αιθ. Πολυμ.

 

3-4

»

»  »  »  »  » » »

» 

 »

» 

 

4-5

»  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »

 

5-6

»  »   »  »   » »    »  »   

 

6-7