Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Ωρολόγιο πρόγραμμα » Εξάμηνο Η

 

 

H΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

8-9

 

 

Φαρμ. ΧημείαIV

(Π)ΑΦΧ

 

 

 

9-10

Φαρμ. Βιοτεχνο-

λογία

(Π.) Δ8

Φαρμακογν.

ΙΙΙ(Π) Δ8

 

»

 

Φαρμ. Τεχν.

ΙΙΙ

(Π) Δ7

 

10-11

 


»

 


»

 


»

 


Φαρμακογν.ΙΙΙ(Π) Δ8

Φαρμ.

Βιοτεχνο-

λογία

(Π.) Δ8

 

11-12

 

Φαρμακογν.ΙΙΙ

(Π) Δ8

Φαρμ. Τεχν.ΙΙΙ (Π) Δ7

 Σχεδ.Φαρμ/κών

Μορφών (Π)

Αιθ. Πολ.

Σχεδ.

Φαρμ/κών Μορφών

(Π) Αιθ. Πολ.

 

»

12-1

»

»

»

 Φαρμ/κή Ανάλυση ΙΙ ΑΦΧ

 

 

1-2

 

Φαρμ. Αναλ.ΙΙ (Π) ΑΦΧ

 

 »

ΦαρμΧημεία

IV (Π) ΑΦΧ

 

 

 

2-3

Φαρμ.

Ανάλ. Εργ+ ΑΦΧ+ Αιθ. Πολυμ

Φαρμ. Τεχν. Εργ.

+Δ7

 

 

 

»

Φαρμναλ.

Εργ. +ΑΦΧ+ Αιθ.Πολυμ

Φαρμ. Τεχν.

Εργ

7

2

 

Φαρμ.

Αναλ. Εργ.+

ΑΦΧ+ Αιθ. Πολυμ

 

Φαρμ. Τεχν. Εργ.7

 

 

 

»

 

3-4

 

»

 

»

 

Ιδιοτ.&Εφαρ. Εκδ. (Π.)Δ7

 

»

 

»

 

»

 

»

Νεωτ. Φαρμ.

Συστ. (Π) Δ7

4-5

»

»

»

»

»

»

»

»

5-6

 

 

»

 

 

»

6-7