Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Ωρολόγιο πρόγραμμα » Εξάμηνο Ι

 

Ι΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9-10

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

10-11

»

»

»

»

»

11-12

»

»

»

»

»

12-1

»

»

»

»

»

1-2

»

»

»

»

»

2-3

»

»

»

»

»

3-4

»

»

Σεμιναριακά

Μαθήματα:

Φαρμακευτική

Φροντίδα (Π) Δ8

»

»

4-5

»

» 

»

»

»

5-6

 

 

» 

Επιχειρ. Καιν. στη Φαρμ/κή (Π) Δ2

 

6-7

 

 

 

»

 

7-8

 

 

 

»