Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Ωρολόγιο πρόγραμμα » Εξάμηνο Στ

 


Στ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8-9

 

 

 

 

 

  

9-10

Τοξικολογία Ι (Π)
(Γουδή)

Βιοφαρμ.-Φαρμ/κη ΙΙ (Π) Δ7

 

 Φαρμακολ. ΙΙ (Π.) Δ7  Τοξικολογία Ι (Π)
Εργ. Ιατρ. Τοξικολ.
Φαρμ. Χημ. ΙΙ (Π) ΑΦΧ 

10-11

»

 »

»

»

»

11-12

 

Φαρμ/σία ΙΙ (Π) Δ8 

 

Φαρμ. Xημεία ΙΙ (Π)
ΑΦΧ

 

Μορ. Φαρμ. (Π) Δ1

12-1

 Φαρμακολ.ΙΙ (Π) Δ1

 »

»

Φαρμ/σια ΙΙ

(ΦΑ) Δ8

»

1-2

»

Φαρμακολ. ΙΙ (ΦΑ) Δ1

Βιοφαρμ.-Φαρμ/κη ΙΙ (Π) Δ7

Μορ. Φαρμ. (Π) Δ1

Φαρμ/σία ΙΙ (Π)

Δ8

2-3

Φαρμ Xημ Εργ.+Δ1+Αιθ. Πολυμ.

 Φαρμ/

σια

Εργ.+Δ8

Βιοφ-Φαρ Εργ.+

Δ7+Δ2+

Αιθ. Πολυμ.

 

 

 Φαρμ/σία

Εργ.+ Δ8+ Αιθ. Πολυμ

Φαρμ Xημ Εργ.+Δ1+Αιθ. Πολυμ.

Φαρμ. Xημ Εργ.+Δ1

+Αιθ.

Πολυμ.

 

Φαρμ/

σια

Εργ.+Δ8

Βιοφ-Φαρ Εργ.+

Δ2+Δ7+ Αιθ. Πολυμ.

 

Φαρμ.
Xημ Εργ.+Δ1+
Αιθ. Πολυμ.

Φαρμ/σια Εργ.+Δ8

Βιοφ-Φαρ Εργ.+

Δ7+ Αιθ. Πολυμ.

»

3-4

»

»  » 

»

 »  »   »  »

» 

»

»

Τεχν. Καλλ. Κοσμ (Εργ)

4-5

»  »  »  » »  »  »  »

»

»

»

»

5-6

»  »     » »   » »    » 

» 

  »

6-7

 

 

 

 

 

 

 

 

      »

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

      Τεχν. Καλλ. Κοσμ (Π) Δ2

8-9

 

 

 

 

 

 

 

 

       »