Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Ωρολόγιο πρόγραμμα » Εξάμηνο Ζ

 


Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8-9

 

 

 

 

 

 

9-10

Τοξικολογία ΙΙ (Π) (Γουδη) 

Φαρμ. Ανάλυση Ι (Π)

ΑΦΧ

Ειδικά

Φαρ/σιας

(Π)

Δ8

Βασ. ΑΡχ.

Σχεδ.

(Π)

ΑΦΧ

Φαρμ. Ανάλυση Ι (Π) ΑΦΧ

Φαρμ. Χημεία ΙΙΙ

(Π) ΑΦΧ

10-11

  » » »  »  »

»

11-12

 Μεταβολισμός Φαρμάκων (Π) Δ1 

Μεταβολισμός Φαρμάκων (Π) Δ1

 Εισ. Κλ. Φαρμακ.

(Π) Δ8

Εισ. Κλ. Φαρμακευτ. (Π) Δ7

 Ειδικά Φαρ/σιας (Π) Δ2

Βασ. Αρχ. Σχεδ (Π) 

Δ1

12-1

» 

Φαρμ. Χημεία ΙΙΙ (Π)

ΑΦΧ

»

 Φαρμ. Τεχν. ΙΙ (Π)

Δ7

»  

1-2

 Φαρμ. Τεχν. ΙΙ (Π) Δ7

»

Φαρμ. Χημεία ΙΙΙ

(Π) ΑΦΧ

» 

 

Σταθ. Φαρμ. Πρ. (Π) ΑΦΧ 

2-3

  

Φαρμ. Ανάλ. Εργ.+ΑΦΧ+Αιθ.Πολυμ.

 

Φαρμ. Τεχν. Εργ.+Δ7

Τοξικολογία ΙΙ (Π)

(Γουδή)

Φαρμ. Ανάλ. Εργ.

+ΑΦΧ+Αιθ. Πολυμ.

 

 Φαρ. Τεχν. Εργ.
+Δ7+Δ2

Φαρμ. Αναλ. Εργ.+
ΑΦΧ+Αιθ.

Πολυμ.

Φαρ. Τεχν. Εργ.+Δ7

 

»

3-4

»

»

»

 »

 »

»

»

Ελ. Αξ. Καλλ. Πρ. (Π) Δ7

 »

4-5

»

 » Τοξικολογία ΙΙ (ΦΑ) » » » »

»

 

5-6

 

 

»

   

 

 

»