Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποχρεωτικά Μαθήματα » Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Α. Εργαστηριακά Μαθήματα Φαρμακευτικής Ανάλυσης.

Διδάσκων: Ιωάν. Ντότσικας (Επίκ. Καθηγητής)

Β. Εργαστηριακές ασκήσεις.

Διδάσκοντες: Ν. Πουλή, Ε. Μικρός, Ειρ. Παντερή (Καθηγητές), Ιωάν. Λουκάς, Ι. Ανδρεάδου (Αναπλ.
Καθηγητές), Ε. Γκίκας, Ιωάν. Ντότσικας (Επίκ. Καθηγητές), Δ. Δροσόπουλος, Δ. Μπενάκη (Ε.Τ.Ε.Π.)

 

1η άσκηση: Ποσοτικός προσδιορισμός φαρμάκων με φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού: φασματοσκοπικός προσδιορισμός νιτροφουραντοϊνης και κιπροφλοξακίνης.

2η άσκηση: Προσδιορισμός νικοτιναμιδίου κατά Kjeldahl και προσδιορισμός ασπιρίνης με υδατική ογκομέτρηση εξουδετέρωσης.

3η άσκηση: Προσδιορισμός υδροχλωρικής χλωροπρομαζίνης με μη υδατική ογκομέτρηση εξουδετέρωσης:. Προσδιορισμός σουλφαμεραζίνης με ογκομέτρηση με νιτρώδες νάτριο.

4η άσκηση: Συμπλοκομετρικός προσδιορισμός οξειδίου του ψευδαργύρου και γλυκονικού ασβεστίου.

5η άσκηση: Προσδιορισμός υπεροξειδίου του υδρογόνου και θειϊκού υποσιδήρου με τιτλοδοτημένο διάλυμα KMnO4. Προσδιορισμός βάμματος ιωδίου με την μέθοδο της Βρεττανικής Φαρμακοποιϊας.

6η άσκηση: Ιωδιομετρικός προσδιορισμός ασκορβικού οξέος και ολικών πενικιλλινών.

7η άσκηση: Ιωδιομετρικός προσδιορισμός ισονιαζιδίου και βρωμιομετρικός προσδιορισμός PAS – Na.

8η άσκηση: Χρωματογραφία HPLC: προσδιορισμός κιπρο-φλοξακίνης. Επίδειξη GC – MS.