Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποχρεωτικά Μαθήματα » Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας ΙΙ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΙΙ

Διδάσκων: Β. Ρούσσης (Καθηγητής), Ε. Ιωάννου (Επικ. Καθηγήτρια)

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό Εργαστηριακών Ασκήσεων: Μ. Χαλαμπαλάκη (Επικ. Καθηγήτρια), Π. Σταθόπουλος (Ε.ΔΙ.Π.)

Εργαστηριακή Υποστήριξη: Ζ. Χαρβάλα (Ε.Τ.Ε.Π.)

Περιεχόμενο:
Το εργαστήριο περιλαμβάνει θεωρία και ασκήσεις φυτοχημικής ανάλυσης χερσαίων και θαλάσσιων οργανισμών. Έμφαση δίνεται στις μεθόδους παραλαβής εκχυλισμάτων, εμπλουτισμού, απομόνωσης, ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού βιοδραστικών συστατικών με χημικές και χρωματογραφικές μεθόδους. Εκτελούνται χημικές αντιδράσεις για την ανίχνευση των κυριότερων φυτοχημικών ομάδων φυσικών προϊόντων. Γίνονται απομονώσεις φυσικών προϊόντων με διάφορες μεθόδους χρωματογραφίας και παραλαβές αιθερίων ελαίων από αρωματικά φυτά.