Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποχρεωτικά Μαθήματα » Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙI

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Διδάσκοντες: Δ. Ρέκκας (Αναπλ. Καθηγητής), Π. Δάλλας (Επίκ.Καθηγητής)

Περιεχόμενο:

Μελέτες προμορφοποίησης.
Ορισμός και σκοπιμότητα. Διερεύνηση αλληλεπιδράσεων δραστικού συστατικού, εκδόχων και περιέκτη.
Δισκία
Ορισμοί, συνήθη έκδοχα και είδη δισκίων. Διεργασίες παραγωγής. Υγρή και ξηρή κοκκοποίηση, απευθείας συμπίεση. Έκκεντρες και περιστροφικές δισκιοποιητικές μηχανές. Επικάλυψη δισκίων. Ελαττώματα δισκίων. Έλεγχοι ποιότητας.
Καψάκια
Ορισμοί, σκληρά και μαλακά καψάκια, συνήθη έκδοχα. Διεργασίες και μηχανήματα παραγωγής. Έλεγχοι ποιότητας.
Συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης
Συστήματα χορηγούμενα από το στόμα: δεξαμενής, μήτρας, διογκούμενα, ελεγχόμενα με διάλυση η διάβρωση, οσμωτικά, αποδέσμευσης κατά ώσεις, πολυσωματιδιακά, βιοπροσκολλητικά κλπ.
Υγρές φαρμακοτεχνικές μορφές
Διαλύματα, εναιωρήματα και γαλακτώματα χορηγούμενα από το στόμα και τοπικά. Συνήθη έκδοχα , διεργασίες παραγωγής και έλεγχοι ποιότητας.
Συσκευασία
Υλικά για την πρωτογενή και δευτερογενή συσκευασία των φαρμακευτικών προϊόντων.
Μελέτες σταθερότητας
Σταθερότητα φαρμακοτεχνικών μορφών και πρόβλεψη διάρκειας ζωής φαρμακευτικών προϊόντων.