Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποχρεωτικά Μαθήματα » Τοξικολογία ΙΙ

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Διδάσκοντες: Χ. Σπηλιοπούλου, Σ. Αθανασέλης, Μ. Στεφανίδου (Καθηγητές) Α. Ντονά, Σ. Παπαδόδημα, Ι. Παπουτσής (Επίκ.Καθηγητές),Α. Κοκκινάρη, (ΕΔΙΠ) και Π. Νικολάου (Παν/μιακός Υπότροφος)

Περιεχόμενο:

Περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:

Pb. As, Ni. Cd, Cr. Hg, Zn, Al. Αγροτικό περιβάλλον. Φάρμακα του κυκλοφορικού. Νευροληπτικά-Αντικαταθλιπτικά-Διεγερτικά. Μη ναρκωτικά αναλγητικά. Υπνωτικά-Αγχολυτικά-Αντιεπιληπτικά. Ναρκωτικά. Ναρκωτικά αναλγητικά. Συνθετικά Ναρκωτικά. Φυτοτοξικολογία-Τροφικές δηλητηριάσεις. Ζωοτοξικολογία. Οικιακό περιβάλλον. Διαβρωτικά δηλητήρια. Περιβαλλοντική Τοξικολογία. Χημικά όπλα.