Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Εκλεγμένη Διοίκηση

 

ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 
Πρόεδρος : Ρέκκας Δημήτριος Αν. Καθηγητής
Αναπληρώτρια Πρόεδρος  : Σκαλτα Ελένη, Καθηγήτρια
     

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

   
Τομέας Φαρμακευτική Χημείας : Παναγιώτης Μαράκος, Καθηγητής
Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων : Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης, Καθηγητής
Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας : Γεωργία Βαλσαμή, Αν. Καθηγήτρια
     

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

   
Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας : Νικολαϊς Πουλή, Καθηγήτρια
Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης : Ειρήνη Παντερή, Αν. Καθηγήτρια
Εργαστήριο Φαρμακολογίας : Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, Καθηγητής
Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων : Βασίλειος Ρούσσης, Καθηγητής
Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας : Κωνσταντίνος Δεμέτζος, Καθηγητής
Εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής : Σοφία Μαρκαντώνη-Κυρούδη, Καθηγήτρια